Skip Navigation Links
Skip Navigation LinksPre veriacich ~ Krížová cesta
 
Login

Zastavenie 2.Pán Ježiš berie kríž na ramená. Vyriekli rozsudok. Pán Ježiš ho prijal mlčky. Teraz prinášajú kríž. Odsúdený si ho má sám niesť na popravisko. Pán berie drevo utrpenia. Nedovolí si ho bezúčastne naložiť, lež siaha po ňom rozhodne. Nie je to nejasné rojčenie. Čo teraz príde, stojí pred Ježišovou dušou tvrdo a ostro v celej svojej hrôze. Nemýli sa v ničom. A čo ho pobáda, nie je nijako odhodlanie zúfalstva. Pán je celkom slobodný, bez všetkého strachu. V kríži vidí príkaz Otca, našu spásu. Chce to všetkou silou svojho srdca. Tak je jeho duša jasná a odhodlaná. Krížu ide v ústrety a siaha po ňom rozhodne. Pane, celkom iné je hovoriť v dobrej hodine: "Odhodlaný som na všetko čo Boh chce" - a iné je aj naozaj byť odhodlaným, keď prichádza kríž. Tu je srdce často chabé a bojazlivé a zabudne sa na všetku dobrú pohotovosť. Nuž pomáhaj mi, aby som stál pevne, keď mi to bude treba. Azda je kríž už tu, alebo celkom blízko. Nech príde kedykoľvek: chcem byť pripravený. Učiň ma silným a veľkodušným, aby som nebedákal a aby som sa nezdráhal pred tým, čo sa musí stať. Toto chcem mať smelo na zreteli a v tom chcem poznať Otcovo volanie. Daj mi pevnú dôveru, že aj táto bolesť slúži na moje dobro a posilni ma, aby som ju prijal odhodlane. Keď sa to podarí, už tým sa premohlo veľa z jej horkosti.