Skip Navigation Links
Skip Navigation LinksPre veriacich ~ Oznamy ČKM
 
Login

Oznamy ČKM

Za oznamy tu uvedené je zodpovedný český misionár, páter Antonín Špaček, salezián.
str. 1 z 1
13. septembra 2017
P. LUBOŠ UTEKAL – NOVOKNĚZEM !!!!!
P. Luboš před odchodem na studia teologie do Nitry,
pracoval několik let ve Švýcarsku v jedné „Käserei“ u Afoltern/ZH.
Velmi často proto ministroval při nedělních večerních bohoslužbách v Zürichu.
17. června 2017 přijal kněžské svěcení
a od 1. července začal jako kaplan působit v Močenku v Nitranské diecézi.
Své NOVOKNĚŽSKÉ POŽEHNÁNÍ nám přijede udělit o víkendu 23. – 24. září 2017.
Mši sv. povede v sobotu ve Winterthuru v 18.15 h.,
v neděli v 9.30 h. v kryptě kostela Liebfrauen v Zürichu
a v 19.00 h. v kryptě kostela Herz-Jesu Wiedikon, také v Zürichu.
Do nové služby mu přejeme především pomoc Ducha Svatého,
ochotu naslouchat svěřeným lidem,
radostné a milosrdné srdce a sílu vytrvat až do konce!
13. septembra 2017
ZÜRICH: DEN NÁRODŮ (Tag der Völker) – setkání všech národnostních skupin,
které slaví své bohoslužby ve farnosti Herz-Jesu Wiedikon (Poláci, Češi a Slováci, Tamilové a Indové),
se koná v neděli 29. října 2017.
Společná mše svatá začíná v 11.00 h.,
po ní následuje pohoštění a kulturní program v prostorách farního centra Johanneum.
Večerní česká mše tento den se již NEKONÁ!
13. septembra 2017
PAMÁTKA ZEMŘELÝCH – každý rok v měsíci listopadu vzpomínáme na naše zemřelé.
Také v rámci České misie budeme na naše zemřelé pamatovat při mších svatých na všech místech,
kde se konají pravidelné bohoslužby.
28. júna 2017
SETKÁNÍ KRAJANŮ v ŘÍMĚ:
Valná hromada členů Českého náboženského střediska se koná letos v týdnu od 6. do 11. listopadu 2017.
Pokud by měl někdo z krajanů zájem o pobyt v Římě v tomto termínu,
může se ještě přihlásit přímo v Římě: Tel: 0039/06/ 636256,
nebo na e-mail adrese: velehrad.roma@ gmail.com
Podrobné informace i o cenách a stravování na zcela nových „Webseite“: www.velehrad.net
Jednací den Valné hromady je v úterý 7.11.
Ve středu možnost společné audience se Svatým Otcem,
ve čtvrtek bývá společný výlet do okolí Říma – zakončený setkáním u dobrého vína ve Frascati,
pátek a sobota osobní program.