Skip Navigation Links
Skip Navigation LinksĽudia ~ Foto albumy
 
Login

Vybrať albumy z roku:

kód:
Palo 27
6. novembra 2018, Zurich - Wiedikon
Spoločne sme zagratulovali Palovi k jeho okrúhlym 27 :-). Folklór-75 si najprv zatancoval, potom sme sa chvíľu snažili zorientovať, že kde a kam, potom sme spievali, hrali na gitare, gratulovali - no a zasa spievali a zasa gratulovali :-D!

Vďaka za dobrú náladu, milé pozvanie i našim slovenským devám za pripravené občerstvenie.
 
Veľkonočná duchovná obnova
22. marca 2018, Flueli - Ranft
Tohtoročnú duchovnú obnovu viedol otec Antonín Pražan, SDB. Ako každý rok, stretli sme sa vo štvrtok večer v krásnom prostredí Flueli-Ranft, rodisku Bruder Klausa. Prišlo viacero českých i slovenských rodín, od najmladšej Lucky, až po skôr narodených krajanov. Prednášky sa niesli v duchu vnútorného obrátenia, na ktoré by sa mal zamerať dospelý kresťan. Myšlienky veľmi aktuálne, keď sa kopia "papieroví" kresťania, ktorí okrem kostolového hobby na nedeľu dokážu zneužiť Bibliu ako útočnú zbraň.

Vďaka otcovi Antonínovi Pražanovi a samozrejme i nášmu misionárovi otcovi Antonínovi Špačekovi, ČKM za obetavú službu krajanom!

Audio prednášky si môžete stiahnuť ako MP3, viď nižšie.
 
Všetky tu uvedené fotografie sú chránené autorskými právami a bez výslovného písomného súhlasu ich pôvodných autorov je ich ďalšie publikovanie v akejkoľvek podobe ZAKÁZANÉ