Skip Navigation Links
Skip Navigation LinksĽudia ~ Foto albumy
 
Login
Krst v Zurichu
27. augusta 2006, Zurich
Páter František Polák vyslúžil sviatosť krstu v Zurichu a láskavo nám poskytol aj fotografie, ďakujeme spoločne.

- - - slová pátra Františka - - -

KRST V KRYPTE LIEBFRAUEN - ZÜRICH.

Dňa 27. augusta 2006, bol pri našej slovenskej sv. omši v kostole Liebfrauen - Zürich (Krypta); pokrstený MARCO MATEJ TICLI. Syn našej spolurodáčky (Pani Anna Ticli rod. Medveďová). Po krste bol aj aperitív a malé pohostenie. Rodičom, novokrstencovi, ako aj všetkým jeho blízkym, prajeme všetko dobré. Aby krst tohto dieťaťa bol začiatkom úspešného rastu pred Bohom aj pred ľuďmi.
Vo fotoalbume bude možnosť vidieť aj niekoľko obrázkov z tejto slávnosti.
Krst je sviatosť, ktorá uvádza človeka do Kristovej Cirkvi a robí ho členom Božieho ľudu. Je to vždy dôvod na radosť a optimizmus. Vďaka Ti Pane.
P. František Polak.
počet fotografií: 11
návrat

Fotografie

Všetky tu uvedené fotografie sú chránené autorskými právami a bez výslovného písomného súhlasu ich pôvodných autorov je ich ďalšie publikovanie v akejkoľvek podobe ZAKÁZANÉ