Skip Navigation Links
Skip Navigation LinksĽudia ~ Foto albumy
 
Login
Krst malého Dario Kian Russo
10. marca 2007, Zurich - misia
Dnes bol vyslúžený krst malému Dario Kian Russo na našej SKM. Fotografie nám láskavo poskytol páter Polák: ďakujeme!

- - - slovami pátra Františka - - -

SLOVENSKÁ KAT. MISIA NEUSTÁLE RASTIE - Chlapček DARIO KIAN RUSSO - syn Slovenskej matky, bol pokrstený v sobotu 10. marca 2007 v Kostole sv. Jána Bosca (Feldstrasse 109, 8004 Zurich). Krst sa konal doobeda o 10.00 hod.

Aj keď v čase Veľkého pôstu sa zväčša krsty nevysluhujú, v tomto prípade sme urobili výnimku. Pre rodinku Russo, nastali práve teraz priaznivé okolnosti, mamička: Pani Dagmar Adamondyová Russo, túžila, aby už jej 8 mesačné dieťatko bolo pokrstené.
počet fotografií: 25
návrat

Fotografie

Všetky tu uvedené fotografie sú chránené autorskými právami a bez výslovného písomného súhlasu ich pôvodných autorov je ich ďalšie publikovanie v akejkoľvek podobe ZAKÁZANÉ