Skip Navigation Links
Skip Navigation LinksĽudia ~ Foto albumy
 
Login
Obrady Vzkriesenia na Veľkú noc 2007
7. apríla 2007, Zurich - misia
Veľká noc 2007 - ako vždy, i tento rok najväčší sviatok roka, sviatok nádeje a života. A i tento rok sme si slávnostnými obradmi Vzkriesenia sprítomnili zmŕtvychvstanie Krista.

Slávnosti sa začali svätením ohňa a zapálením sviečky Paškál. Nasledoval sprievod do krypty kostola, za symbolickej tmy, horel len pátrom Františkom Polákom nesený Paškál. Radostné "Kristus svetlo sveta" znelo kostolom, ľudia spievali, neskôr sa pridal i orgán a zvony..

Modlili sme sa za veriacich i neveriacich, katolíkov i Židov.. Svätila sa voda i pokrmy veriacich, obnovili sme si krstné sľuby a pripomenuli si, v čo veríme.

Otec František sa na záver poďakoval veriacim, ktorí sa aktívne i pasívne na obradoch zúčastnili. Radostne konštatoval, že bolo prítomných i niekoľko dospelých pokrstených na pôde SKM.

Fotilo sa sťažene, väčšina záberov vznikla bez blesku, pre zachovanie atmosféry svetla a tmy.
počet fotografií: 37
návrat

Fotografie

Všetky tu uvedené fotografie sú chránené autorskými právami a bez výslovného písomného súhlasu ich pôvodných autorov je ich ďalšie publikovanie v akejkoľvek podobe ZAKÁZANÉ