Skip Navigation Links
Skip Navigation LinksĽudia ~ Foto albumy
 
Login
Duchovná obnova - Otec Vojtech Kodet
14. apríla 2011, Ranft - Flüeli
Tohtoročnú prípravu na Veľkú Noc sme mali skvelú príležitosť duchovne sa obnoviť pod vedením otca Vojtecha Kodeta, ThD., O.Carm, ktorý medzi krajanov Čechov i Slovákov zavítal na pozvanie otca Antonína Špačeka, ČKM, do čarovného prostredia Flueli-Ranft. Duchovná obnova trvala od štvrtka večera do kvetnej nedele obeda. Program bol vskutku duchovne bohatý, od ranných chvál, meditácií, svätú omšu, až po večerné chvály - a v neposlednom rade možnosť súkromného rozhovoru s otcom Vojtechom a otcom Antonínom. Bývali sme v rodinnom penzióne, ktorý slúži práve na takéto podujatia. Zážitok sa dá zhrnúť hádam len takto: Bohu vďaka :-), otcovi Vojtechovi za dobre pripravené slová, otcovi Antonínovi, že to všetko zorganizoval.

Otec Vojtech nám umožnil použiť nahrávky jeho prednášok, takže ich na tomto mieste ponúkam ďalej. Oficiálnu web-stránku pátra Vojtecha nájdete na www.vojtechkodet.cz

Miestom obnovy bolo rodisko a pôsobisko švajčiarskeho svätca Bruder Klaus, ktorého snáď pozná každý veriaci vo Švajčiarsku. Svätec mal naozaj fascinujúci život, kto nečítal jeho životopis, vrele odporúčam.
počet fotografií: 56
návrat

Médiá

Médiá si môžeš stiahnuť ku sebe ako súbory cez tzv. priamy link na súbor.

Fotografie

Všetky tu uvedené fotografie sú chránené autorskými právami a bez výslovného písomného súhlasu ich pôvodných autorov je ich ďalšie publikovanie v akejkoľvek podobe ZAKÁZANÉ