Skip Navigation Links
Skip Navigation LinksĽudia ~ Foto albumy
 
Login
Veľkonočná duchovná obnova ČKM
30. marca 2012, Flueli-Ranft
Aj tento rok sme mali možnosť zúčastniť sa veľkonočnej duchovnej obnovy, ktorú pre nás pripravil otec Antonín Špaček z Českej Katolíckej Misie. Štvordňová obnova, ktorú viedol páter Dr. Ludvík Dřímal, PhD, sa konala v malebnom prostredí Flueli-Ranft, kde žil a pôsobil švajčiarsky svätec Bruder Klaus. Bohatý duchovný program pozostával zo svätých omší, prednášok, meditácií, sviatosti zmierenia, spoločných rozhovorov atď. Zvukový záznam prednášok je dostupný nižšie.

Duchovnej obnovy sa zúčastnili českí i slovenskí veriaci všetkých vekových kategórií, priateľská atmosféra sa niesla v duchu dobrej nálady.

Za zorganizovanie tejto hodnotnej akcie patrí vďaka najmä misionárovi otcovi Antonínovi Špačkovi - tešíme sa už na budúcoročnú obnovu :-)!
počet fotografií: 54
návrat

Médiá

Médiá si môžeš stiahnuť ku sebe ako súbory cez tzv. priamy link na súbor.

Fotografie

Všetky tu uvedené fotografie sú chránené autorskými právami a bez výslovného písomného súhlasu ich pôvodných autorov je ich ďalšie publikovanie v akejkoľvek podobe ZAKÁZANÉ