Skip Navigation Links
Skip Navigation LinksĽudia ~ Foto albumy
 
Login

Vybrať albumy z roku:

kód:
Vianočné impresie z Betlehemu
24. decembra 2006, Zurich - misia
Dnešná nedeľná omša, posledná adventná a štedrodenná zároveň, bola ešte rodinnejšia, ako zvyčajne: pomenej ľudí, orgán nehral, no človek až hmateľne cítil vianočnú radosť.

Po omši, keď už ľudia odišli a náš páter Polák dospovedal aj nás posledných oneskorencov, zostal som a spravil ešte niekoľko záberov, aj keď už domov volali štedrodenné radostné povinnosti.
 
Mikuláš v Baseli
10. decembra 2006, Basel - misia
Fotografie nám láskavo poskytol páter František Polák, ďakujeme.

- - - slovami pátra Františka - - -

Svätý Mikuláš sa nachodil a dali mu zabrať aj slovenské deti v mestách: Zürich, Luzern, Bern a Basel. V meste Basel bol až 10.12.2008 večer, aj detí bolo pomenej... no tí čo prišli dostali peký balíček - nebanovali.

V Zürichu prišlo 26 detí, v Berne až 30, v Baseli ich bolo okolo 10 (tam sa medzi najdospelejšie zaradila aj pani kostolníčka, výslužku si zaslúžila!)
 
Krst malej Evičky v kostole sv. Jána Bosca
9. decembra 2006, Zurich - misia
Fotografie nám láskavo poskytol páter František Polák; ďakujeme.

- - - slovami otca Františka - - -

Sviatosť krstu prijala malá - sedem mesačná - EVA JURCISINOVA, dcéra nášho spolurodáka Ladislava Jurcisina. Jej rodičia sa ešte prebíjajú k trvalému usídleniu sa ... a nemajú to ľahké. O to viac ich ja osobne a verím, že aj naši spoluveriaci budú sprevádzať modlitbami. Evičkina mama je ruského pôvodu. Aj toto je niečo "nezvyčajné", lebo malá Evička bude čisto slovanského pôvodu a ak Pán dá možno bude raz aj veriacou našej SKM v Zurichu.
 
Mikuláš v Berne
9. decembra 2006, Bern - misia
Fotografie nám zaslal pán Dalibor Kálna, ďakujeme!

- - - slovami pátra Františka - - -

Svätý Mikuláš sa nachodil a dali mu zabrať aj slovenské deti v mestách: Zürich, Luzern, Bern a Basel. V Zürichu prišlo 26 detí, v Berne až 30, v Baseli ich bolo okolo 10 (tam sa medzi najdospelejšie zaradila aj pani kostolníčka, výslužku si zaslúžila!)
 
Novembrový ples
11. novembra 2006, Zurich - Kongresshaus
Česko-Slovensko-Švajčiarska Zdravotnícka Spoločnosť usporiadala svoj každoročný ples v Zurišskom Kongresshause.

Podávala sa slávnostná večera, konala sa ochutnávka slovenských syrov a do tanca nám hral orchester "Happy Sound" s Mirom Tkáčom. Na spestrenie večera bola dokonca aj tanečná vsuvka.

Kto neprišiel, môže to na budúci rok napraviť. Za dobrú náladu a príjemne strávený večer organizátorom ďakujeme!
 
Krst malého Juna na misii
29. októbra 2006, Farský dom Liebfrauen v Zh
Dnes sme na slovenskej katolíckej misii, SKM, prijali ďalšieho člena do nášho duchovného spoločenstva: sviatosť krstu prijal malý Jun Alexander Michael.

Po svätej omši k tejto príležitosti pre nás pripravili šikovné ruky pohostenie, ušlo sa každému a zaspievali sme si aj živió.
 
Návšteva slovenských kňazov zo zahraničia na misii
24. septembra 2006, Zurich
Dnes ku nám na misiu zavítali pátri Radovan a Marek, ktorí pôsobia vo Vojvodine a v Taliansku. Nedeľnú svätú omšu v Liebfrauen koncelebrovali s naším pátrom Františkom.

- - - slová pátra Františka - - -

NÁVŠTEVA NA SKM - ZÜRICH - SLOVENSKÍ KNAZI ZO ZAHRANICIA:
V nedelu 24. septembra 2006, koncelebrovali našu nedelnú sv.omšu (Krypta Liebfrauen ZH) s našim misionárom aj dvaja slovenskí knazi. Boli to: Otec Marek GMITTER a Otec Radovan ANDREJKO.

Rev. Andrejko v súcasnosti študuje v Ríme na Pápežskom Orientálnom Inštitúte (Russicum). Motívom, jeho návštevi bola aj prosba o penažnú pomoc pre novozriadené biskupstvo v meste Ruský Kerestúr (Vojvodina - v Juhoslávii). Otec Radovan je rodák zo Stropkova, ale pôsobil 5 rokov ako misionár vo farnosti Ruský Kelestúr - teraz už biskupské sídlo. Financnú podporu prosil, práve pre toto novozriadené katolícke biskupstvo v Juhoslávii. Zápasia tu totiž s velkými hospodárskymi tažkostami. Na území menovaného biskupstva žijú obyvatelia - pôvodom Rusíni (pochádzajúci z územia dnešného Slovenska), ktorí si aj po 260 rokov života mimo pôvodnej vlasti uchovali materskú rec a kultúru.

Rev. Marek Gmitter pôsobí úspešne ako dušpastier v talianskej diecézi Soleto-Norzia. Do Talianska prišiel ako mladý a po štúdiu na Saleziánskej Pápežskej Univerzite sa venoval dušpastierstvu v Taliansku. V súcasnosti je duchovným v horskej a jednoduchej farnosti mesta Sellano (biskupstvo Spoleto-Norzia).
 
Recepcia v Berne
11. septembra 2006, Muri pri Berne
Z príležitosti oslavy Dňa ústavy SR sa konala pod záštitou veľvyslanectva SR slávnostná recepcia v hoteli Sternen v Muri pri Berne. Stretnutie sa nieslo v priateľskom duchu a nechýbali ani hostia iných národností.
 
Púť do Einsiedeln
3. septembra 2006, Einsiedeln
Dnes sa konala každoročná púť do Einsiedeln. K tejto príležitosti nás navštívil slovenský otec biskup František Tondra, predseda Konferencie biskupov Slovenska, ktorý nám kázal o hodnote života, ľudskosti a princípoch života, ktoré sú dnes šliapané ako na Slovensku, tak aj vo zvyšnej Európe. Ako nie prvý konštatoval, že "Európa bez kresťanstva nebude Európou".
 
Krst v Baseli
27. augusta 2006, Basel
Páter František Polák vyslúžil sviatosť krstu v Baseli a láskavo nám poskytol aj fotografie, ďakujeme spoločne.

- - - slová pátra Františka - - -

KRST V ALLERHEILIGEN - BASEL.

Dňa 27. augusta 2006 komunita veriacich v Basel sa potešila prírastku. V hore menovanom kostole bol pokrstený EROL MALAYDIN, syn Slovenky - Marie Malaydin, (rod. Valigova).
Slávnosť bola o to milšia, že mladí nrodičia dostali "manželské požehnanie" a zároveň Starí rodičia Valigoví oslávil svoj STRIEBORNÝ SOBÁŠ.
Novorodencovi, jeho rodičom ako aj "Strieborným rodičom" Antonovi a Márii, želáme hojnosť Božieho požehnania a krásnu budúcnosť, plnú nádeje zo živej kresťanskej viery.
P.František.
 
Krst v Zurichu
27. augusta 2006, Zurich
Páter František Polák vyslúžil sviatosť krstu v Zurichu a láskavo nám poskytol aj fotografie, ďakujeme spoločne.

- - - slová pátra Františka - - -

KRST V KRYPTE LIEBFRAUEN - ZÜRICH.

Dňa 27. augusta 2006, bol pri našej slovenskej sv. omši v kostole Liebfrauen - Zürich (Krypta); pokrstený MARCO MATEJ TICLI. Syn našej spolurodáčky (Pani Anna Ticli rod. Medveďová). Po krste bol aj aperitív a malé pohostenie. Rodičom, novokrstencovi, ako aj všetkým jeho blízkym, prajeme všetko dobré. Aby krst tohto dieťaťa bol začiatkom úspešného rastu pred Bohom aj pred ľuďmi.
Vo fotoalbume bude možnosť vidieť aj niekoľko obrázkov z tejto slávnosti.
Krst je sviatosť, ktorá uvádza človeka do Kristovej Cirkvi a robí ho členom Božieho ľudu. Je to vždy dôvod na radosť a optimizmus. Vďaka Ti Pane.
P. František Polak.
 
Sobáš Zuzany a Rogera
29. júla 2006, Zurich - misia
Dnes si na talianskej misii vyslúžili sviatosť manželstva Zuzana a Roger.

Aj keď je nejeden z nášho zboru na prázdninách, prišli sme im zahrať a zaspievať aspoň my niekoľkí; páter Polák mal dvojjazyčný príhovor a s prekladom pohotovo pomáhala naša speváčka Lucia :-).

--- a tu je ešte komentár pátra Poláka z Oznamov SKM ---

Vyslovujem POĎAKOVANIE všetkým, ktorí sa zapájajú do diania v našej Katolíckej Misii aj v dovolenkovom a mimoriadne horúcom období. Dnes asi 10 členná skupinka spevákov pomáhala oživiť sobáš Zuzany a Rogeho MICHEL. (konal sa v kostole sv. Jána Bosca na talianskej Misii). Lucia sa ocitla v postavení profesionálnej tlmočníčky... Andy, okrem spevu a hry na gitaru, účinne cvakal foťákom. No nakoniec všetko dobre dopadlo :))
Naša SKM odoláva aj tropickému teplu a beží nepretržite. Na púšti aj kvapka vody má nesmiernu cenu a v ťažkom období každá pomocná ruka má nevyčísliteľnú hodnotu. Ešte raz sestry a bratia, moji blízki - vďaka Vám. P.F.
 
Sobáš Ireny a Rogera
22. júla 2006, Schafhausen
Sviatosť manželstva si vyslúžili Irena a Roger od Schafhausenu.

Páter Polák bol tentoraz prítomný len ako svadobný hosť, takže mohol fotiť a poskytol nám fotografie, za čo mu ďakujeme.
 
Vystúpenie detského folklórneho súboru GORALIK
14. júla 2006, Stäfa
Navštívili nás deti z folklórneho súboru Goralik z Kežmarku - vystúpenia sa zúčastnili Slováci aj Švajčiari a ich nadšenie bolo zaslúženou odmenou deťom za ich majstrovské výkony. Okrem ľudového spevu a výbornej muziky nám počas celého vystúpenia predvádzali najrôznejšie tance na všakovaké ľudové motívy - zber ľanu, priadky, svadba, voľba kráľovnej jari, oslava krstu dieťaťa, odzemok, palicový tanec hôrnych chlapcov..

Dievčatá si zavískali, chlapci zapískali a diváci zatlieskali. Atmosféra bola veľmi dobrá. Naši zahraniční krajania by mali takéto mladé talenty viac podporovať či už organizačne, finančne alebo aspoň svojou účasťou prejaviť záujem o slovenskú kultúru. Za vydarenú akciu ďakujeme súboru Goralik a organizátorom, najmä pani Eve a jej manželovi. Kontakt na detský súbor GORALIK možno nájsť na ich web stránke tu.
 
Púť do Reichenau
1. júla 2006, Mittelzel, Reichenau
Dnes sme putovali do Reichenau vzdať úctu našim vierozvestcom - svätým Cyrilovi a Metodovi. Arcibiskup Metod bol v Reichenau z politických dôvodov väznený 6 rokov.

Páter Polák nám pripomenul, že kresťan si má síce zachovať detskú nevinnosť, no po náboženskej a ľudskej stránke má byť vyzretou osobnosťou, aby naša viera nekončila chodením do kostola a recitovaním modlitbičiek a aby sme aj po východe z kostola pamätali, že sme kresťania a prečo sme do kostola vlastne šli.

Páter nás vyzval k jednote a spolupatričnosti na všetkých úrovniach, ktoré nás denne rozdeľujú - názorové, politické, národnostné, náboženské.. Väčšina ľudí si jeho výzvu vzala k srdcu a aj na cestu domov.

Otec František sa poďakoval všetkým tým krajanom, ktorí šíria DOBRÚ ZVESŤ okolo seba a do sveta lubovoľným spôsobom, či už hovorovo, tlačovo, alebo aj internetom, pretože - ako povedal, svätý Metod by bol zrejme s radosťou použil internet, keby bol býval v tom čase už existoval.
 
Svadba na misii
24. júna 2006, Zurich - misia
Náš páter František odslúžil viacjazyčnú svätú omšu pre manželov Evu a Alexa. Zahrali sme im aj zaspievali a po omši sa podávali Andrejove super-chlebíčky :-). Za vydarenú slávnosť ďakujeme spoločne všetkým, ktorí aktívne prispeli.
 
Krstiny na misii
11. júna 2006, Zurich - misia
Dnes náš páter František Polák vyslúžil sviatosť krstu na svätej omši v Zurichu. Malá Jacqueline prijala aj požehnanie posväteným olejom a biele rúcho ako symbol čistoty.
 
28. Sympózium ZÚSKI
6. júna 2006, Propstei - Wislikofen
Účastníkov tohto každoročného dvojdňového sympózia spájal záujem o veci náboženské, vedecké i umelecké. Vyvrcholením stretnutia bolo udelenie Cyrilo-Metodskej medaily ZÚSKI otcovi Martinovi Mazákovi za jeho celoživotné dielo pre nás, Slovákov, vo Švajčiarsku.

Páter Martin Mazák, SDB, nám v v ďakovnom príhovore rozpovedal o začiatkoch vzniku komunity Slovákov a katolíckej misie, o problémoch, ktorým musel čeliť a pripomenul nám význam dobrej spolupráce s úradmi, ktoré založenie misie umožnili.

Za vydarené podujatie v priateľskej atmosfére ďakujeme najmä pani Eve Pleškovej a ostatným organizátorom. Taktiež vďačíme jej synovi, Martinovi-Georg Oscitému, za pútavú prezentáciu vlastných obrazov a za skrášlenie omše svojím spevom. Svätú omšu celebrovali otec biskup Dominik Kaľata, otec Matin Mazák a otec Štefan Vagovič.

Popis akcie bude zrejme časom podrobnejšie popísaný v sekcii oznamov ZÚSKI na týchto stránkach.
 
Deň matiek a oslava života
28. mája 2006, Zurich - misia
Na Slovenskej katolíckej misii sme si dodatočne pripomenuli Deň matiek. Oslava sa niesla v duchu vďaky matkám a oslave života ako takého, keďže oň dnešná spoločnosť nie vždy stojí.

Predstavili sa nám aj naši najmenší v pásme "My mladí sa predstavujeme" a ich umelecké výkony porota ocenila viacerými diplomami.

Za kvalitný priebeh akcie, nacvičené piesne a básne, koláče atď. spoločne ďakujeme organizátorom pani Elisabeth Haas, Ľube Batkovej, Yvettke Jasaňovej, našim manželkám a pravdaže aj účinkujúcim detičkám.
 
Púť do Mariastein
7. mája 2006, Bazilika v Mariastein
Ako každý rok, konala sa i v roku 2006 slovenská púť do Mariastein. Navštívil nás otec biskup Dominik Kaľata, ktorý bol hlavným celebrantom slovenskej svätej omše v pútnickej bazilike.

Po omši sa konalo priateľské posedenie pri kurčati v kláštornej budove rehoľných sestier. Kto nebol, môže ľutovať a prísť sa pozrieť na ďalší rok.
 
Krstiny
26. apríla 2006, Zurich SKM
Počas dnešnej svätej omše prijal maličký Kristián Matúš sviatosť krstu, čím sa na veľkú radosť nás všetkých začlenil do našej duchovnej rodiny. Na jeho cestu životom mu prajeme hojnosť Božieho požehnania!
 
Duchovná obnova pred Veľkou Nocou 2006
6. marca 2006, SKM na talianskej misii Zh
Tak ako každý rok, aj roku 2006 sa už pomaly blíži Veľká noc a ľud veriaci sa duchovne pripravuje na tieto sviatky aj tu, v zahraničí.

Z tejto príležitosti k nám zavítal páter Štefan Turanský, slovenský salezián, ktorý na pôde Slovenskej katolíckej misie povedie tohtoročnú duchovnú obnovu pre našich krajanov. Na svojej prvej kázni veľmi pekne zhrnul, že dospelý kresťan by nemal skloňovať morálku, osobnosť, sľub, manželstvo a ďalšie hodnoty, ktoré žiaľ nezapadajú do zabudnutia len na modernom Západe, ale aj doma na Slovensku.

Po omši sa podávali chlebíky, koláčiky a iné vecičky, za čo dobrým gazdinkám vďaka!
 
Zasnežený marec
6. marca 2006, Dakde pod Alpami
Jeden večer dakde na okolí.
Dedinky, les, večer, zima a potom tma ožiarená snehom.
Sibírska atmosféra, aparát + objektív zapadnutý snehom, v hľadáčiku tmavá hmla.
Cesta nazad lesom temer neschodná vďaka popadaným stromom.

Vraj najdlhšia zima za posledných 50 rokov; celkom sa tomu dá veriť :-).
 
30-ty Sokol Ples
14. januára 2006, Wettingen
Sokol usporiadal už po tridsiaty raz svoj kažodoročný ples Čechov, Slovákov a Švajčiarov vo Wettingen. Vďaka dobrej organizácii vládla výborná nálada, hrala živá hudba a vystúpil aj tanečný súbor Folklór 75, kde nám spoločne zatancovali Česi aj Slováci tanec z Valašska. Samozrejme nechýbalo ani dobré jedlo a koláče.

Ak máte záujem budúci rok dostať trojjazyčnú pozvánku na ples aj Vy, skúste sa pozrieť na web tu.
 
Akadémia ku dňu vzniku SR
7. januára 2006, Zurich, SKM
Ako každý rok, i tento raz sa konala zabíjačková oslava ku dňu založenia SK.
Vypočuli sme si slovenské piesne našich žien a dievčat a poéziu básnika M. Žemľu.
Zlaté Pero Združenia 2006 získala slovenská publicistka Dr. Darina Vergesová, ktorá nám predniesla prednášku o slovenských osobnostiach minulosti prevzatých do maďarských a českých dejín.

Napokon sa všetko dobre skončilo: tancovali sme, papali sme a počúvali sme živú muziku. Dokonca sa dal kúpiť aj super zákusok!
 
Všetky tu uvedené fotografie sú chránené autorskými právami a bez výslovného písomného súhlasu ich pôvodných autorov je ich ďalšie publikovanie v akejkoľvek podobe ZAKÁZANÉ