Skip Navigation Links
Skip Navigation LinksĽudia ~ Foto albumy
 
Login

Vybrať albumy z roku:

kód:
Svätý Mikuláš v Zurichu
7. decembra 2008, Zurich - misia
Na Slovenskú Katolícku Misiu v Zurichu k nám zavítal svätý Mikuláš a priniesol detičkám balíky s dobrotami. A tak menší i väčší krajania museli Mikulášovi niečo zaspievať alebo zarecitovať, alebo sa aspoň prežehnať, aby si sladký balíček vyslúžili.

Otec František nás upozornil na "nový športový oblek Mikuláša", ktorým dnes Mikuláš naozaj majstrovsky zapôsobil :-).
 
Svätý Mikuláš - Slovenský Pavilón
6. decembra 2008, ˇZeneva - Slovenský Pavilón
Zo Slovenského Pavilónu v ˇZeneve (www.slovaquie.ch) nám zaslali fotografie zo Svätého Mikuláša. Ako píše pán Tibor Strahle, "Mikulášske odpoludnie malo veľký úspech a každý bol spokojný". Takže dodatočne ďakujeme za tieto zábery!
 
Vianočná duchovná obnova 2008
29. novembra 2008, Zurich - misia
Tak ako každý rok, i v roku 2008 sme mali možnosť dôstojne sa pripraviť na slávenie blížiacich sa Vianočných sviatkov, počas tohtoročnej duchovnej obnovy.

Obnovu viedol otec VLADIMÍR FEKETE SDB, exprovinciál a súčasný magister novicov Slovenskej Saleziánskej provincie. Témy obnovy boli: Vydať sa na cestu, Stretnúť sa s Kristom, Žiariť, Bojovať, Slúžiť a obetovať sa.

Otcovi Vladimírovi ďakujeme za hĺbavé slová!
 
Vernisáž Igor Piačka
22. novembra 2008, Ženeva
Pán Palo Kall zo Slovenského Pavilonu nám zaslal niekoľko fotografií z vernisáže Igora Piačku, ďakujeme.
 
Po stopách svätého Mikuláša z Flueli
16. novembra 2008, Flueli, Ranft
Ako mnohí viete, svätec Mikuláš z Flueli žil a pôsobil práve vo Švajčiarsku. Jeho životopis je pútavý hneď z viacerých hľadísk, oplatí sa prečítať. Nejedna udalosť z jeho života sa vedecky nepodarila vysvetliť a nejedna udalosť úzko súvisí priamo s históriou Švajčiarska.

Naši krajania zo SKM, na čele s otcom Františkom, sa vybrali po stopách tohoto muža činu v nedeľu poobede. Otec František nám poslal niekoľko záberov a nasledovné riadky:

- - - slovami otca Františka - - -

Dňa 16. novembra 2008 sme sa vybrali na krátky nedeľný (poobedňajší) výlet. Navštívili sme niektoré významné miesta, kde žil švajčiarsky národný svätec: nazývaný aj jednoducho ako Bruder Klaus. Boli sme v mestečku Sachseln, kde sú uchovávané jeho pozostatky (vo farskom kostole). Potom sme prešli do neďalekej osady Flüeli-Ranft, kde je jeho rodný dom, potom dom, kde žil svoj život sedliaka a otca rodiny. Nakoniec sme si prezreli aj jeho pustovňu spojenú s malou kaplnkou. Tu žil veľa rokov ako pustovník.
Bolo nás spolu 20. Výlet sme ukončili sv. Omšou v Peterskapelle – v Luzern. Všetkému dala sladkú bodku návšteva jednej útulnej Lucernskej cukrárne.
 
Rôzne gratulácie Renči :-)
9. novembra 2008, Zurich - misia
Dnes sme sa na misii lúčili s Renčou, či vlastne gratulovali jej k narodeninám a meninám - na každý pád bolo veselo a Renča si od nás zboristov vyslúžila pieseň, kvety, pohľadnicu a fotoalbum vo formáte knihy, kde má zvečnené naše spoločné akcie a niekoľko básní od otca Františka.
 
Prvé sväté prijímanie Igor
9. novembra 2008, Zurich - misia
Dnes prijal sviatosť Prvého svätého prijímania náš krajan Igor - gratulujeme!
 
Julkine narodeniny
14. septembra 2008, Zurich - misia
Na našej katolíckej misii sme dnes poblahoželali Julke k jej narodeninám. Prišli zboristi aj nezboristi, mladí duchom a či telom, bola dobrá nálada a aj sme Julke trocha zaspievali :-).

Ďakujeme za zorganizovanie akcie a za skvelé pohostenie!
 
Púť do Einsiedeln
7. septembra 2008, Einsiedeln
Aj tento rok sa konala tradičná púť krajanov do Einsiedeln. Zavítal k nám mons. arcibiskup Ján Sokol a udelil sviatosť birmovania viacerým našim rodákom.

Tento raz fotil a zábery poskytol Libor a otec František, vďaka.
 
Recepcia v Ženeve
24. júna 2008, Ženeva - Stála misia SR pri OSN
V Ženeve sa dnes konala malá recepcia u slovenského veľvyslanca pri OSN, pána Antona Pintera. Pozvaný bol aj náš misionár otec František Polák, ktorý nám zaslal niekoľko záberov, vďaka.
 
Svätá Terézia vo Wädenswile
14. júna 2008, Wädenswil
Dnes si Švajčiari a niekoľkí naši krajania vo Wädenswile sprítomnili svätú Teréziu z Lisieux, ktorej telesné pozostatky slávnostne putujú po katolíckych kostoloch v okolí.

Slávnostnú poklonu sprevádzala spoločná modlitba ruženca, vyložená Sviatosť oltárna - a napokon i láskavé slová miestneho pátra, ktorý potvrdil, že za toľko ohováraným biskupom Vitusom stojí mnoho švajčiarskych kňazov; z kostola sme odchádzali s naozaj dobrým pocitom :-).
 
Krst Marco Závadský
31. mája 2008, Basel - SKM
Naša Slovenská Katolícka Misia sa neustále rozrastá :-) - krst dnes prijal malý Marco, rodičom a Marcovi gratulujeme! Fotografie nám zaslal otec František, ďakujeme.
 
Krst malej Amálie
24. mája 2008, Bern - Kostol Dreifaltigkeitkirche
Do našej slovenskej kresťanskej komunity dnes pribudla malá Amália Petranská, rodičom Soni a Dušanovi gratulujeme :o). Fotografie nám zaslal otec František, fotili Marián a Ivan, ďakujeme.
 
Stretnutie krajanov v Berne
23. mája 2008, Bern - veľvyslanectvo
Niekoľko našich krajanov sa dnes stretlo na veľvyslanectve v Berne. Pozvaný bol aj náš otec František Polák, ktorí nám zaslal niekoľko záberov; ďakujeme.
 
Púť krajanov do Mariastein
18. mája 2008, Mariastein - Bazilika
Dnes sa konala každoročná púť našich krajanov do Mariastein. Svätú omšu koncelebrovali otcovia František Polák, Štefan Vagovič a vzácny hosť zo Slovenska, vdp. opát želivského kláštora Premonštrátov BRONISLAV IGNÁC KRAMÁR. Počas svätej omše prijal prvé sväté prijímanie malý Miško.
 
Deň Matiek v Ženeve
18. mája 2008, Ženeva - Slovenský Pavilón
Deň Matiek si pripomenuli aj naši krajania zo Slovenského Pavilónu v Ženeve. Fotografie nám zaslal pán Pavol Kall, ďakujeme.
 
Opekačka v Meilen
12. mája 2008, Meilen
Ako včera otec František po omši avizoval, vybrali sme sa dnes na opekačku. Počasie nám super vyšlo, bola skvelá nálada, papkali sme do puknutia a aj sa trocha spievalo. Slnko a pohoda - kto nebol, sám si je na vine :-)!

Okrem Andyho fotili aj otec František, Renča, Miňo, Hujer a vlastne skoro každý, takže fotografie sú od nás všetkých :o).
 
Oslava Dňa Matiek
4. mája 2008, Zurich - misia
Dnes sme si na našej Slovenskej Katolíckej Misii malou oslavou pripomenuli Deň Matiek, ktorý bude o týždeň. Naši mladí nacvičili niekoľko piesní a básní, po oslave sa rozdávali ruže. Všade bolo kopu malých detí i najmenších detičiek, takže oslava bola naozaj namieste :-).

Vďaka všetkým, ktorí svojou účasťou pomohli prežiť nám pekné chvíle!
 
Výlet po Ženeve
3. mája 2008, Zeneva
Otec František nám zaslal fotografie z výletu po Ženeve.

Autorom fotografií je otec František a Marián Krivda, ďakujeme.
 
Krst Matej Štefánek
3. mája 2008, Zeneva - misia
Otec František nám zaslal fotografie z krstu malého Mateja Štefánka z misie v Ženeve.

Autorom fotografií je otec František a Marián Krivda, ďakujeme.
 
Slávenie Veľkej noci 2008 na SKM
16. marca 2008, Zurich - misia
Posledné dni sa niesli v duchu Zmŕtvychvstalého Krista - v Kvetnú nedeľu ešte znelo Hosana a svätili sa ratolesti, na Zelený Štvrtok Posledná večera, Veľký piatok umučenie - a napokon Biela sobota: slávnostné vzkriesenie.

Veľkonočné obrady v rodnom jazyku nejednému z nás pripomenuli slávenie Veľkej Noci na Slovensku - odhalenie kríža, pašie, svätenie Paškálu, slávnostné Glória, svätenie pokrmov.. A jedna naša krajanka prijala aj prvé sväté prijímanie.

Za dôstojné obrady a obetavú službu nám všetkým, patrí vrúcna vďaka otcovi Františkovi.
 
Veľkonočná duchovná obnova
27. februára 2008, Zurich - misia
Ako každý rok, i tento rok sme sa mali možnosť pripraviť na slávenie Veľkej Noci na našej katolíckej misii. Trojdňovú duchovnú obnovu tento raz viedol otec Milan Janák, Salezián z Trnavy. Téma prednášok sa niesla v duchu JEHO RANY NÁS UZDRAVILI (1Pt 2,24).

Za fotografie z prvých dvoch dní ďakujeme otcovi Františkovi.
 
Výročie vysviacky otca Františka
24. februára 2008, Zurich - SKM
Na Slovenskej Katolíckej Misii sme oslávili 20-te výročie kňazskej vysviacky nášho otca Františka Poláka. Podávali sa zákusky, chlebíky, vinšovali sme, hrali i spievali.

Otcovi Františkovi ďakujeme za jeho obetavú službu pre nás všetkých a dúfame, že mu Pán dá ešte veľa rokov na našej misii!
 
Krížová cesta na Uetliberg
17. februára 2008, Uetliberg ZH
Ako aj po iné roky, i v tomto roku sa kanala v pôstnom období Krížová Cesta na Uetliberg. Zúčastnilo sa okolo 40 krajanov, mladších i starších a spoločne si sprítomnili Kristovu cestu na Golgotu.

Za fotografie vďačíme otcovi Františkovi.
 
Oslava Don Bosca
25. januára 2008, Zurich - talianska misia
Dnes si na pôde talianskej misie pripomenuli aj naši mladí sviatok svätého Jána Bosca, zakladateľa Saleziánov, pod ktorých patrí aj naša Slovenská Katolícka Misia. Našich krajanov prišlo okolo 30, ktorí začali oslavu svätou omšou. Po omši bolo občerstvenie a voľná zábava.

Za fotografie a organizáciu zo strany Slovákov vďačíme nášmu otcovi Františkovi.
 
Krst Dennis Milan
13. januára 2008, Zurich - misia
Prvý krst v roku 2008 na našej misii: pokrstený bol malý Dennis Milan.

Fotografie nám poslal otec František, ďakujeme!

--- slovami otca Františka ---

PRVÝ KRST NA NAŠEJ SKM V ZÜRICHU, DŇA 13. JANUÁRA 2008 - POKRSTENÝ BOL: DENNIS MILAN SCHÜTZ

Práve na sviatok Krstu Pána - dňa 13. januára 2008, bol vo farnosti Liebfrauen pokrstený 5 mesačný syn našej Slovenky. Je ňou šťastná mamička - pani Monika Schütz (rodená Marcinová).
 
Nový Rok na misii
1. januára 2008, Zurich - misia
Tak ako začiatkom každého roku, i dnes sme boli poprosiť na našej misii o požehnanie a pokoj do nastávajúceho roku 2008.

Dnešný sviatok - Panny Márie Bohorodičky, nám zároveň pripomína, že vianočný biznis a stromčeková sentimentalita má málo spoločné s tým, čo matka Mária od počiatku života Krista v maštali, až do jeho konca na kríži, musela pretrpieť.

Pokojný a spokojný rok 2008 Vám všetkým, Andy
 
Všetky tu uvedené fotografie sú chránené autorskými právami a bez výslovného písomného súhlasu ich pôvodných autorov je ich ďalšie publikovanie v akejkoľvek podobe ZAKÁZANÉ