Skip Navigation Links
Skip Navigation LinksĽudia ~ Foto albumy
 
Login

Vybrať albumy z roku:

kód:
Pani Alojzia Peschak-Meier a Doris Leuthard
31. decembra 2010, CH Muri, SK Bratislava
Pani Alojzia Peschak-Meier, predsedníčka Združenia Slovákov vo Švajčiarsku, nám zaslala niekoľko záberov zo stretnutí Murianer Tagung der CVP v Muri september 2010, Stálej konferencie SR koncom novembra 2010 v Bratislave a Prof. Alnera z Panslovenskej Unie. Za zaujímavé fotografie ďakujeme!
 
Jasličková pobožnosť na SKM
12. decembra 2010, Zurich, SKM
Aj tento rok pre nás naši najmenší (a aj tí trocha väčší :-) ) pripravili pod vedením Ľubky Batkovej program Jasličkovej pobožnosti. Vypočuli sme si množstvo pekných piesní a vinšovaní, zbor doprevádzal na husliach i Rišo, takže zážitok bol naozaj skvelý :o)!

Organizátorom a zúčastneným spoločne ďakujeme.
 
Svätý Mikuláš na SKM v Zurichu
5. decembra 2010, SKM - Zurich
Aj tento rok ku nám na Slovenskú Katolícku Misiu v Zurichu zavítal svätý Mikuláš a priniesol so sebou pre tých najmenších kopu balíčkov. O výbornú náladu sa postarali samotné detičky, ktoré Mikuláša uctili rôznym spôsobom - či už básničkou, hrou na hudobnom nástroji, pokusom o stojku alebo modtlitbičkou. Svätý Mikuláš si pri hre na klávesy dokonca s misionárom spontánne zatancoval :-)!

Za vydarenú akciu patrí vďaka organizátorom, rodičom a ich ratolestiach a samozrejme otcovi Františkovi.
 
Vianočná duchovná obnova 2010
27. novembra 2010, Zurich, SKM
Tak ako každý rok, i pred týmito Vianocami sa naši krajania pripravujú na vianočné sviatky duchovnou obnovou, ktorú pred týmto adventom viedol Vdp. Jozef Ižold, SDB. Páter Ižold prezentoval niekoľko skutočne inšpirujúcich myšlienok, ktoré doplnil symbolickou schémou fungovania slobodnej vôle, rozhodovania sa, hriechu, milosti.. Vďaka otcovi Jozefovi za veľmi motivujúce slová a obetavú prípravu, i otcovi Františkovi, ktorý vždy organizačne stojí za týmito akciami.

Je veľmi povzbudzujúce vidieť i v dnešnej konzumnej dobe, že sa dá na sviatky príchodu Krista pripraviť aj oveľa inak, ako len darčekovacím biznisom, plnením si pupkov a tupým snením aspoň raz ročne, pokým nám pri nablbých pesničkách po domoch lozia červení dedovia so zlodejským pytlom na hrbe.
 
STV navštívila našu mládežnícku omšu
17. novembra 2010, SKM - Zurich, Talianska Misia
Dnes sme mali na našej mládežníckej SKM omši nezvyčajnú návštevu: Slovenskú Televíziu. Pani PhDr. Ľuba Koľová so svojím štábom natočili niekoľko záberov do relácie o Slovákoch v zahraničí, ktoré snáď budeme mať možnosť vidieť niekedy na budúci rok. Po svätej omši, ktorú hudobne sprevádzal náš mládežnícky zbor, sme sa ešte spoločne porozprávali, pred kamerou aj bez nej - pevne veríme, že sa STV podarilo zachytiť aspoň sčasti duchovný rozmer, pre ktorý sa naša slovenská mládež pravidelne stretáva na pôde SKM.

Vďaka STV, otcovi Františkovi i našim mladým krajanom za zaujímavý večer :-).
 
Krst malého Samuela
16. októbra 2010, Lausanne, Chapelle de Servan
Dňa 16. októbra 2010 bol v Chapelle de Servan v Lausanne pokrstený malý Samuel Palkovič, gratulujeme :-). Fotografie nám zaslala pani Jožka, vďaka.
 
Krst Vanessa Dluhá
10. októbra 2010, Zurich, SKM
Otec František nám zaslal niekoľko záberov z krstu malej Vanessy Dluhej, ďakujeme!
 
Folklórny súbor Kalvarčan a ľudová hudba Abovčan
9. októbra 2010, SKM - Zurich
Na našu Slovenskú Katolícku Misiu v Zurichu zavítali mladí Saleziáni - folklórny súbor Kalvarčan so speváckym súborom Abovčan z Košíc. Po spoločnej svätej omši, ktorú hosťujúci muzikanti doprevádzali hudbou i spevom, nám predviedli umelecké vystúpenie, plné tanca, spevu, hudby a hlavne dobrej nálady; niektorí z publika boli dokonca aktívne zapojení do klobúkového tanca, až sa zapotili :-). Predstavenie mladých Saleziánov bolo odmenené dlhým potleskom a gratuláciami. Na záver nám naše manželky a dievčatá naservírovali skvelé pohostenie, ktoré pre nás doma pripravili.

Vďaka všetkým účinkujúcim i aktívne zúčastneným, najmä otcovi Františkovi, ktorý svojou obetavosťou umožňuje takéto akcie realizovať.
 
Rišova 30-ka na SKM
26. septembra 2010, Zurich SKM
Rišo dnes s nami oslávil na pôde katolíckej misie svoje 30-te narodeniny, zablahoželali sme mu, zaspievali živio a zjedli všetko, čo priniesol :-). Nálada bola skvelá, kto nebol, môže zasa raz len lutovať!

(experimentálne fotené na iPhone4, video máme tiež, no zatiaľ naše albumy neumožňujú prezerať video - hádam časom, mám to v pláne už dlhšie..)
 
Slovenská národná púť – Einsiedeln 2010
5. septembra 2010, Einsiedeln
Otec František nám zaslal niekoľko záberov z tohtoročnej púti do Einsiedeln, ďakujeme!

--- slovami otca Františka ---

Dňa 5. septembra 2010 sa konala naša tradičná Slovenská národná púť do Einsiedeln. Pontifikálna sv. omša začala o 12.15 hod. Hlavným celebrantom a kazateľom bol otec arcibiskup J.E. Mons. Robert Bezák CssR. Spolu s ním koncelebrovali: otec Jozef Bago (salezián) a otec František Polák (dušpastier Slovákov vo Švajčiarsku). Slovenskí veriaci a ich rodinní príbuzní zaplnili všetky miesta (na sedenie) v tejto obrovskej svätyni. Svojou účasťou nás poctili aj J.Excelencia – pán veľvyslanec Slovenskej republiky (vo Švajčiarsku) Ján Foltýn s manželkou a tiež chargé d'affaires – pán Juraj Solčány. Sv. omšu sprevádzal na organe pán Ing. Dalibor Kalna. Na záver doplnil hru umeleckou vložkou aj pán Prof. MUDr. Jozef Sopko.
Po sv. omši sme sa ešte zišli na obede v reštaurácii St Georg. Aj tu vládlo rodinné a srdečné ovzdušie. To spestril svojím umeleckým prednesom aj pán Roderik Zeig. Zahral pestrú zmes skladieb na fujare – na hudobnom nástroji slovenských horalov. Ďakujem všetkým čo ste sa zúčastnili, modlili a svedčili o našej vernosti k pravej kresťanskej viere a našim slovenským koreňom – k našej Domovine. Ďakujem tiež dobrodincom i spoluorganizátorom – všetkým! Ale menovite vyslovujem vďaku pani Lilke Peschak – Meier a jej manželovi Pierre Meier za ich mimoriadnu veľkodušnosť i solidaritu. Pani Lilka – tu v Einsiedeln – tiež reprezentovala aj Združenie Slovákov vo Švajčiarsku – ako jeho predsedníčka.
Naša Slovenká katolícka Misia patrí medzi tzv. “malé inojazyčné misie”. To mnoštvo Slovákov, ktoré sa tu v cudzine ešte hlási k viere však dokazuje, že sme živé a silné spoločenstvo. Živý základ ešte stále predstavujú mnohí naši veriaci staršej generácie. Nechýba nám však ani obdivuhodné množstvo oduševnených mladých ľudí, mladých rodín. Títo sú nádejou pre budúcnosť našej Misie. Nuž za všetko – ešte raz: – vďaka Pánu Bohu a – vďaka Vašej vernosti.
Váš dušpastier – otec František, salezián.
 
Narodeniny na SKM
29. augusta 2010, Zurich SKM
Dnes sme oslávili hneď trojo narodenín na pôde SKM - zagratulovali sme otcovi Františkovi, ktorého sa naozaj podarilo prekvapiť, pánovi Zelenayovi a i našej Zlatke, ktorá vyrobila skutočne profi-torty a bola spoluorganizátorkou oslavy. Za super pohostenie a dobrú atmosféru ďakujeme najmä našim manželkám a dievčatám, ktoré nám napiekli a zaspievali - a i všetkým tým, ktorí slovom alebo činom prispeli k usporiadaniu oslavy.
 
Krst Annika
11. júla 2010, SKM Zurich
Otec František nám zaslal niekoľko záberov z krstu malej Anniky Künzi, ktorý sa konal 11.7.2010 na pôde SKM v kostole Liebfrauen.
 
Krst Lea a Tyron
4. júla 2010, Zurich SKM
Otec František nám zaslal niekoľko záberov z dvoch krstov, ďakujeme!

-- slovami otca Františka ---

Dňa 04.07.2010 boli na našej Misii dva krsty. Do Cirkvi boli uvedení: Lea Sophie Cicoňová a Tayron Zinga. Obidvom rodinkám blahoželáme.
 
Púť do Mariastein
26. júna 2010, Reichenau
Otec František nám zaslal niekoľko fotografií z púte do Mariastein, ďakujeme!

--- slovami otca Františka ---

26. júna sa konala tradičná púť do Reichenau - ku cti našich vierozvestcov - sv. Cyrila a Metoda. Toho roku sa na svätej omši zúčastnilo veľa veriacich, vyše 70 osôb. Niektorí zostali potom aj na malé občerstvenie v blízkej reštaurácii. Z baziliky žiaľ fotografie nemáme.. - ale aspoň niečo z posedenia po bohoslužbe.
 
Oslava štyridsiatky Andrei a Jána Václavkovcov
11. júna 2010, Chata v Kandetsteg BE
Fotografie nám zaslal otec František, ďakujeme.

--- slovami otca Františka ---

Akcie sa zúčastnilo 6 našich slovenských rodín, ktorí sa pravidelne stretajú aj na bazelských slovenských sv. omšiach. Všetkých účastníkov, aj s deťmi, bolo 27. Skupinku navštívili aj naši misionári, otec František a otec Antonín.
 
Stretnutie Slovákov v Lausane
5. júna 2010, Chata v Lausane
Fotografie nám zaslal otec František, ďakujeme.

--- slovami otca Františka ---

Aj tu sme sa mali možnosť stretnúť v dobrej atmosfére pri slovenskom guláši. Ako aj po iné roky, nechýbala ani slovenská svätá omša.
 
Krst Hanka Batková
30. mája 2010, SKM Zurich
Dnes na pôde našej Slovenskej Katolíckej Misie prijala krst malá Hanka Batková - gratulujeme rodičom Slavovi a Ľube, a i krstným rodičom Mirke a Mirovi!
 
Divadlo Comedia z Popradu
29. mája 2010, Zurich, priestory SKM
Renča nám zaslala niekoľko záberov z predstavenia divadla Comedia, ďakujeme:

--- slovami Renči ---

29. mája 2010 zavítalo ku nám do Zurichu Divadlo Comedia z Popradu. Predstavili sa nám s divadelnou rozprávkou pre deti "Janko Hraško" a s predstavením pre dospelých: príbeh o dvoch starcoch s názvom "Kapustnica". Kto prišiel, odišiel s peknými zážitkami. Ani jazykový bariéra u niektorých nezmenšila radosť z videného. Ďakujeme divadlu Comedia, že medzi nás prišlo a ďakujeme všetkým, ktorí túto akciu zorganizovali a neúnavne všetko potrebné prichystali i odpratali.
 
Púť do Mariastein
9. mája 2010, Mariastein
Aj v tomto roku sa naši krajania odobrali na púť do Mariastein - hlavný koncelebrant bol otec biskup Dominik Toth. Pri svätej omši prijala prvé sväté prijímanie Alžbetka Mária Václavková a sviatosť birmovania prijal Matej Kroták.

Za preposlané fotografie ďakujeme otcovi Františkovi Polákovi.
 
Koncert ZUŠ Jozefa Kresánka
30. apríla 2010, Zurich SKM
Na pôdu našej Katolíckej Misie zavítali mladší i starší umelci zo Slovenska, Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka. Koncert bol skutočne krásnym a hodnotným zážitkom pre tých, ktorí v piatok večer prišli do Zurichu, najprv na svätú omšu a hneď po nej zostali i na koncerte. Môžeme byť naozaj hrdí, že máme i takéto kvality na Slovensku a pevne veríme, že sa podarí ešte niekedy v budúcnosti koncert u nás zopakovať. Vďaka za takto vydarenú akciu patrí najmä mladým umelcom, ich odbornému vedeniu a samozrejme otcovi Františkovi, ktorý umožnil realizáciu.

Prípadní záujemci nájdu kontakty a ďalšie informácie o ZUŠ Jozefa Kresánka na ich web stránke.
 
Prvé sväté prijímanie Mária a Zdenka
11. apríla 2010, SKM - Zurich
Fotografie nám zaslal otec František, ďakujeme.

--- slovami otca Františka ---

Dnes prijali sviatosť prvého svätého prijímania Mária Švercelá a Zdenka Vojtek-Miklášová.
 
Krst malého Tobiasa
4. apríla 2010, Zurich SKM
Dnes na Veľkonočnú nedeľu, prijal sviatosť krstu malý Tobias - gratulujeme :-)!
 
Krsty Tobias a Manuel
4. apríla 2010, SKM Zurich
Fotografie nám zaslal otec František, ďakujeme.

--- slovami otca Františka ---

Dnes na SKM prijali krsty hneď dvaja malí krajania, Tobias a Manuel.
 
Kvetná Nedeľa, Veľký Piatok, Veľkonočná Nedeľa
3. apríla 2010, SKM Zurich
Aj tohtoročným sviatkom Veľkej Noci - napriek dažďu, snehu a mrazu, predchádzala Kvetná Nedeľa, kde sme si pripomenuli slávnostné "Hosana!", a potom veľkopiatkové "Ukrižuj!", ani nie päť dní neskôr, tomu istému Ježišovi, od toho istého davu. Takí sme, za tých dve tisíc rokov sa na tom nič nezmenilo - a práve preto je pre nás Kristova obeta na kríži tak životne dôležitá i dnes, pretože kompenzuje našu obmedzenosť a biedu, a dáva nádej na šťastný koniec, i keď si ho my sami nezasluhujeme. Ako vraví klasik: ak ide o život, ide o veľa - a ak o večný, ide o všetko.
 
Duchovná Obnova k Veľkej Noci
5. marca 2010, SKM - Zurich
Na pôdu SKM zavítal kazateľ Vdp. František Kohút, salezián, farár z Popradu – Veľká. Trojdňové duchovné slovo sa nieslo v duchu KRST - otec František Kohút nám pripomenul zmysel sviatosti krstu a jeho dopad na náš život. Po prednáškach vždy nasledovala svätá omša, doprevádzaná našim mládežníckym zborom. Za hodnotnú akciu ďakujeme obom otcom Františkom!
 
Rozlúčka s veľvyslancom Štefanom Shillom
26. februára 2010, Ambasáda Bern
Fotografie nám zaslal otec František, ďakujeme.

--- slovami otca Františka ---

Rozlúčka s odchádzajúcim veľvyslancom, jeho excelonciou, pánom Štefanom Shillom. Zúčastilo sa niekoľko významných osobností spomedzi krajanov slovenského kultúrneho života.
 
Rišova oslava doktorátu
7. februára 2010, SKM - Zurich
Rišo poriadal na pôde SKM malé posedenie pre tých, ktorí sa tešili jeho úspešnému zavŕšeniu doktorátu spolu s ním :-). Podávala sa pizza a rôzne chrumkanice. Takže ešte raz gratulujeme!
 
Všetky tu uvedené fotografie sú chránené autorskými právami a bez výslovného písomného súhlasu ich pôvodných autorov je ich ďalšie publikovanie v akejkoľvek podobe ZAKÁZANÉ