Skip Navigation Links
Skip Navigation LinksĽudia ~ Foto albumy
 
Login

Vybrať albumy z roku:

kód:
Posledná nedeľa v roku na misii
28. decembra 2014, Misia v Zurichu
Dnes sme sa zišli na misii v poslednú nedeľu končiaceho sa roku 2014. Zavítali medzi nás aj mladí z Čiech, rodinka otca Antónia, ktorí svätú omšu hudobne sprevádzali. Po omši sme ešte posedeli pri priateľskom prípitku s chlebíkmi a koláčikmi. Vďaka otcovi Antóniovi a starostlivým gazdinkám za tento príjemný večer!
 
Predvianočné stretnutie na misii
21. decembra 2014, Misia v Aarau
Ako každý rok, i v túto poslednú adventnú nedeľu sme sa v priestoroch misie v Aarau stretli s českými i slovenskými rodinkami pri svätej omši a spoločnom obede. Vianočnú náladu vytvárali nielen dobrá nálada a výborné jedlo, ale aj priateľské stretnutia neraz i po dlhšom čase.

Nejedna rodinka i s dorastom boli v kuchyni a obetavo nám pripravovali jedlo - žiaľ som tento raz pomenej fotil a viac komunikoval, takže je fotiek akosi skromnejšie, čo mi je dodatočne ľúto, polepším sa nabudúce :-).. Vďaka patrí otcovi Antonínovi i všetkým, ktorí k vydarenej akcii prispeli či už aktívne alebo aspoň svojou účasťou!
 
Familientreff Mazáčkovci
30. novembra 2014, Ranč pri Baseli
Dnes sme sa po čase zasa zišli v rodinnom kruhu u Hanky a Honzu Mazáčkových - ako vždy, i tento raz sme spoločne slávili svätú omšu s otcom Antonínom. Chvála Bohu skutočne krajanská atmosféra tu stále pretrváva - čítania sme si vypočuli po česky i po slovensky a s Pavlom sme na striedačku hrali slovenské i české piesne. Otec Antonín nám priblížil druhý príchod Ježiša Krista na Zem a pripomenul, že Boží súd je pre skutočne veriaceho kresťana nie pohromou, ale radostnou udalosťou - a že koniec sveta kresťania vždy očakávali a i očakávať majú ako cestu domov a nie hrôzostrašný záver. Kresťan má žiť v radosti a pokoji a nedať sa znepokojovať pseudozbožným kvílením o katastrofách.

Po svätej omši nám decká zahrali bábkové divadlo a potom sme už spoločne zasadli k stolom a hodovali až do večera dobroty, ktoré nám pripravili naše ženy. Kto nebol, môže ako vždy dodatočne už len ľutovať. Vďaka patrí najmä Hanke a Honzovi za ich obetavú prípravu a pohostinnosť, a samozrejme otcovi Antonínovi, že nás vždy takto otcovsky duchovne sprevádza!
 
Nedeľa v Aarau
16. novembra 2014, Aarau, ČKM
Dnes sme sa zastavili na svätej omši na ČKM v Aarau, kde sme sa stretli s viacerými českými i slovenskými rodinkami a vypočuli si Božie slovo v českom i slovenskom jazyku. Povzbudivé bolo vidieť nielen mladších, ale aj celkom malé detičky.

Otec Antonín nám kázal o mnohorakosti talentov, ktoré sme každý dostali iné - a ako sa ich v živote snažiť zúročiť. Pripomenul nám, že nestačí organizovať veľkolepé procesie a púte, ale že je potrebné naše špecifické talenty použiť v kažodennom živote, aby sme boli najprv kresťanmi srdcom, a až potom zbožní aj navonok.

Po omši sme sa zišli na kus krajanskej reči pri káve a potom si trocha pozreli Aarau: pekné mestečko :-). Fascinovala ma vodná eletráreň na rieke Aare, kde sila dravej vody človeka akoby stŕha ešte aj na betónovom mostíku tesne nad ňou.
 
Tag der Völker
9. novembra 2014, Farnosť v Stäfe
Dnes sme sa vo farnosti v Stäfe - k príležitosti Dňa národov i výročia posviacky Lateránskej baziliky, stretli s viacerými Slovákmi, Španielmi, Talianmi, Indmi a samozrejme i Švajčiarmi :-). Páter Ján Bernadič slávil dvojjazyčnú svätú omšu, kde nám pripomenul, že Kristus i cirkev majú vo svete nielen úlohu dobrotivých ovečiek, ale i povinnosť postaviť sa za pravdu, aj keď je to nepopulárne a bolí to; veď sám Ježiš si uplietol v chráme bič a prospechárov bez milosti s krikom vyhádzal, napriek ich falošným predstavám, že chrám je príležitosť v kľude zarábať na nábožensky uspatých spoluveriacich. Za gýčový obraz nemužného Ježiška sa žiaľ za tých dve tísíc rokov podarilo schovať už "v mene" Písma kdečo. Vzťahy majú byť založené zároveň na pravde i láske, inak nefungujú.

Bolo veľmi povzbudivé počuť na švajčiarskej pôde jasné slová do života: človek tak môže byť aspoň občas úprimne hrdý na to, aké hodnoty Slováci do sveta dokážu exportovať. Po omši sme sa odobrali na spoločný obed; napriek - alebo azda práve vďaka - pestrosti národností veselého spoločenstva, sme sa cítili výborne a už teraz sa tešíme na ďalšie ozaj kresťanské stretnutia. Ďakujeme pátrovi Bernadičovi za skutočne otcovské prijatie!
 
Jeseň 2014
8. októbra 2014, Hory všade navôkol
Čas desne letí a vonku je zasa kopa farieb a hmly.. Pri mnohých výletoch s foťákom po okolí zažijeme ledačo: napríklad zvedavé somáriky :-) - už celkom dávno som chcel zblízka stretnúť pre zmenu štvornohého somára, ktorý je nielen nesmierne zvedavý, ale i milý a nebojácny. Pri jednom z nasledujúcich výletov sa nám to s manželkou suprovo podarilo: na horách sa už hodne ochladilo, založili sme oheň, že sa trochu zahrejeme: a obďaleč sa pasúce somáriky zaraz pochopili, ako si u nás ohriať huňatú srsť a azda dačo schrupnúť.. - jablko im náramne zachutilo, až sme museli so smiechom utekať, aby nám ho nevyrvali od úst; chvatne sme sa prechrúmali k ohryzku, žeby sme ich dlho čakať nenechali!
 
Páter Josef Socha na misijnej návšteve
10. augusta 2014, Herz Jesu Kirche, Zurich
Otec Mons. Mgr. Josef Socha, pápežský prelát, nás navštívil i tento rok na misii a odslúžil nedeľnú svätú omšu. Vyjadril potešenie o aktivite zahraničných krajanov - že sa nás večer v kostole zišlo toľko Čechov i Slovákov, že krajania počas omše spievajú a dokonca nechýbal ani malý miništrantko, lebo "kňaz bez miništranta je ako človek bez ruky" :-). Páter Socha nám v rámci komplikovaných reštitučných pomerov pripomenul, že skutočným aktívom cirkvi je viera a nie materiálne statky.

Z nedeľnej svätej omše sme šli domov povzbudení i potešení, takže otcovi Josefovi spoločne úprimne ďakujeme!
 
Familientreff u rodinky Černých
29. júna 2014, Stallikon
Priateľské stretnutie v kruhu krajanských rodín sa vďaka Petrovi a Janke konalo v Stallikone i tento rok. Misionár otec Antonín Špaček s nami slávil domácu svätú omšu, spievali sme, hrali na gitare a až do večera nechýbali pravdaže ani vtipy a smiech :-).

Cítili sme sa veľmi dobre, naše ženy pripravili skvelé pohostenie a neskutočné koláčiky. Ivan s Martou pre nás našťastie i napriek nepriaznivému počasiu obetavo grilovali.

Vďaka všetkým, no najmä Petrovi, Janke a otcovi Antonínovi, za ďalšiu vydarenú akciu a duchovné i papkošské pookrianie :o)!
 
Púť do Einsiedeln 2014
25. mája 2014, Einsiedeln
Tak ako po každý rok, i v roku 2014 sme putovali spoločne do Einsiedeln, kde sme s krajanmi slávili svätú omšu a mali možnosť priateľsky sa stretnúť. Hlavným celebrantom bol otec biskup Mons. Jan Vokál, sídelný biskup z Hradca Králové. Koncelebrovali misionár ČKM otec Antonín Špaček, misionár SKM otec Pavol Nizner, dominikán páter Lukáš a diakon Jozef Bernadič.

Biskup Mons. Vokál nám v kázni pripomenul, že je lepšie kráčať po Kristovej ceste a utŕžiť rany nespravodlivosti, ako iba nečinne prihliadať. Ďalej nám prízvukoval, že ľud Boží nie je ohraničený ani hranicou ani občianstvom - a v tomto duchu sa niesla i celá svätá omša, slúžená na švajčiarskej pôde v českom i slovenskom jazyku, s príhovorom a poďakovaním po nemecky.

Počasie nám prialo, a tak sme sa pred slávnostnou omšou i po nej mohli dosýta pozhovárať a napokon zájsť na spoločný obed.

Osobne ma úprimne potešila účasť niekoľkých mladých rodín, ktoré sa o púti dozvedeli cez náš web :-).

Ďakujeme otcovi Antonínovi, ktorý akciu obetavo pripravil!
 
Deň Matiek v Chure
11. mája 2014, Chur
Dnes sme sa v Chure k príležitosti Dňa Matiek zúčastnili viacerí krajania spoločnej svätej omše. Otec Ján Bernadič kázal na tému “Dobrý Pastier” a pripomenul, že dobrý pastier by mal svoje ovce poznať po mene, byť osobne zaangažovaný a prítomný, a zostávať v pohybe.

Ženy a dievčatá dostali kvet, v kostole i v neďalekej reštaurácii, a to nielen pre biologické materstvo, ako otec Ján pripomenul, ale i za materstvo duchovné, za ľudské prijatie a ich obetavosť.

Po svätej omši sa konalo priateľské posedenie pri káve, kde sme viacerí mali možnosť spoznať sa i porozprávať. Páter Ján Bernadič nás prijal naozaj ako dobrý pastier, za čo mu úprimne ďakujeme :-).
 
Prednáška: Nútená prostitúcia - Novodobé otroctvo
27. apríla 2014, Basel, okolie
Dnes sme mali možnosť zúčastniť sa zaujímavej prednášky na tému "Nútená prostitúcia - Novodobé otroctvo". Prednášať do Švajčiarska zavítala medzi nás sestra Klára Marie Strániková. Prednáška bola vzhľadom na obsah ťaživá, no nemožno sa tváriť, že sa nás to netýka. Každý rok i do Švajčiarska prúdia tisíce mladých ľudí, ktorí tu bez vzdelania, bez peňazí a bez znalosti jazyka "hľadajú šťastie". Ako to žiaľ občas končí, sme zažili v praxi už nejeden raz.

Skúška správnosti, že ide o dačo nekalé: prevádzkujem tento portál pomaly pätnásť rokov a môžem spoľahlivo povedať, že nikdy nikto neponúkol a neponúkne serióznu pomoc pri hľadaní práce formou: "Pomáhame mladým ženám - znalosť jazyka a vzdelanie nie je podmienkou, foto nutné". Ak niekto ponúkne prácu mladej žene, ktorá je tu úplne dezorientovaná, nemá vyššie vzdelanie a neovláda jazyk, tak buď jej chce za veľmi veľa práce veľmi málo zaplatiť, alebo ju chce predať ďalej. Žiaľ dodnes vládne povera "vo Švajčiarsku je super" - najmä krajania z chudobnejších oblastí našej domoviny ťažko chápu, že tu človek síce viac zarobí, ale oveľa viac minie - a že tu nik nečaká na cudzincov s otvorenou náručou. Boj o prežitie "vonku" je neraz dravejší, ako sme boli zvyknutí z domoviny - a ak niekto vycestuje za prácou a nie je na to pripravený, neraz zle skončí.

Sestra Klára nás poučila, že dievčatá majú možnosť obrátiť sa v núdzi na viaceré miesta, ktoré im naozaj POMÔŽU. Mám sľúbené kontakty, ak budú, pridám sem. Zneužívané dievčatá premiestnia na utajené miesto, dajú im najesť, vybavia papiere atď. Žiaľ má mladý podvedený človek neraz pocit hanby a nemá sa na koho obrátiť - a práve to je omyl, je sa kam obrátiť, treba sa brániť a vyhľadať pomoc. Sestra Klára patrí do spoločenstva dobrovoľníkov, ktorí chodia aktívne medzi dievčatá na vykričané miesta, riskujú konfrontáciu, rozprávajú s prostitútkami, nechávajú im malé darčeky a kontakty.. Bohu vďaka za takéto dobré duše v dnešných časoch.

Vďaka patrí samozrejme aj Honzovi a Hanke, ktorí akciu zorganizovali a prichýlili nás na upršané popoludnie ku piecke a buchtám :-).
 
Stretnutie v Luzerne
27. apríla 2014, Luzern
Otec Antonín zavíta medzi krajanov raz mesačne i do Luzernu, kde sa neho už teší niekoľko českých i slovenských rodiniek. Po svätej omši sme sa presunuli na kus reči pri kávičke a gipfle do Bäkerei Hug. Omše bývajú dolu (nápis na dverách: Unterkirche, zíde sa po schodoch buď v kostole smerom k WC, alebo zvonka smerom k rieke, dolu po schodisku) v kostole St. Karl u Karlsbrücke, Spitalstr. 93 Luzern.

Rozpis bohoslužieb a adresy kostolov nájdete vždy v sekcii "Pre veriacich - Bohoslužby".
 
Veľkopiatkové obrady
18. apríla 2014,
Dnes sme si na misii sprítomnili Umučenie Krista. Počúvali sme Pašie, organ v tento deň mlčal a i fotky sú ladené v duchu tejto atmosféry. Cestou domov smútilo ešte i počasie a nás vyššie bývajúcich čakal doma sneh..
 
Veľkonočná Duchovná Obnova
10. apríla 2014, Flueli-Ranft
Ako každý rok pred Veľkou Nocou, i v roku 2014 sme mali príležitosť duchovne načerpať počas štyroch dní pred Kvetnou nedeľou v malebnom prostredí Flüeli-Ranft, kde žil a pôsobil švajčiarsky svätec Bruder Klaus. Duchovnú obnovu pre českých i slovenských krajanov zorganizoval misionár otec Antonín Špaček, ČKM. Prednášal nám otec Zdeněk Jančařík, vikár českej provincie saleziánov.

Páter Zdeněk ku nám hovoril veľmi úprimne a duchovne zrozumiteľne, prednášky oživoval veselými príbehmi či už z vlastného života alebo anekdotami. Kresťan si môže len priať, aby sa čím viac kňazov mohlo ukázať v takomto svetle vnímavého duchovného otca a nie spomínaného “duchovného autistu”. Záznamy z prednášok sú dostupné nižšie na tejto stránke (kvalita je z technických príčin spočiatku nižšia, potom sa to vylepší trocha :-).. ).

Oznam, program a pozvánka na Duchovnú obnovu v Ranfte sa každý rok ponúka našim veriacim emailom, na webe i v tlačovinách. Otec Antonín vie už rok vopred, kedy a kto bude obnovu viesť (v roku 2015 k nám zavíta opäť otec Vojtěch Kodet, od štvrtka až do Kvetnej nedele) - a i tak sa každý rok nezúčastní nejeden veriaci krajan s vysvetlením, že práve pracuje, alebo že sa zmenili priority. Naozaj veľká škoda.. Obohatením sú jednak samotné prednášky, jednak možnosť rozhovoru s kňazmi, pravidelné sväté omše, spoločné modlitby.. - a v neposlednom rade nejeden nový zaujímavý kontakt medzi krajanmi - tento rok nás navštívili traja mladí kňazi, z toho dvaja dominikáni, študujúci vo Fribourgu.

Na potulkách okolím sme sa v Bistro da Franco spoznali s Luciou, ktorú touto formou pozdravujeme :-)!
 
Snežná túra Atzmännig-Bachtel
20. februára 2014, Hrebeňovka Atzmännig
Zimný tip pri túžbe po snehu: v rámci dovolenky dopĺňam fotky z februárovej túry z Atzmännig na Bachtel - miestami sneh po pás, miestami tráva.. snežnice nutné, niektoré úseky zľadovatelé, lavínové previsy, nikde ani živej duše.. Kráááása :-D!
 
Všetky tu uvedené fotografie sú chránené autorskými právami a bez výslovného písomného súhlasu ich pôvodných autorov je ich ďalšie publikovanie v akejkoľvek podobe ZAKÁZANÉ