Fotografia 15. apríla 2011 08:23:02

1. krok: vyber si fotografiu

Otec Vojtech Kodet, doktor teológie, Predstavený Karmelitánov v Čechách

Fotografie si môžeš objednať, ak sa prihlásiš cez login.
Všetky tu uvedené fotografie sú chránené autorskými právami a bez výslovného písomného súhlasu ich pôvodných autorov je ich ďalšie publikovanie v akejkoľvek podobe ZAKÁZANÉ