Skip Navigation Links
Skip Navigation LinksZo Slovenska ~ Čo prinesieme do EU, Slováci?
 
Login
Skip Navigation Links
e-zine Alpacajt
Zo Švajčiarska Expand Zo Švajčiarska
Praktické informácie Expand Praktické informácie
Zo Slovenska Expand Zo Slovenska
Rôzne Expand Rôzne
Napísali nám Expand Napísali nám

Skip Navigation LinksČo prinesieme do EU, Slováci?

autor: andy
dátum: 21. septembra 2005

V týchto dňoch prebieha rokovanie vo Švajčiarsku o "Ost-Zuwanderung", teda o nás, čo nás krajiny rozvinutého kapitalizmu nepovažujú za "až takú Európu", akou sú iné rozvinuté EU krajiny. Tiež ma tento fakt vie znechutiť, keď parkujem počas sobotného nákupu vedľa super-veľkého plagátu "Es reicht EU! Keine Ostzuwanderung!"

Vzato logicky, je to nezmysel - veď Slovensko je skutočne časťou Európy a najnovšie už aj EU. Švajčiarsko by malo zrejme nemalé výdavky a debaty, keby nás, srdce Európy rozvojové, nepokladali za EU. Akí sme takí sme, ale v EU predsa len sme.

K prehodnocovaniu mojich úvah prispieva každodenný styk so Švajčiarmi a Slovákmi zároveň. Denne dostávam množstvo emailov a ten, čo ma zastihol včera, ma primäl opäť sa zamyslieť.. Spôsob rozmýšľania podaktorých našich krajanov považujem za nebezpečne dobrý argument, že do tej dnešnej Európy toho veľa neprinesieme.. Rozvinutá Európa má dosť svojich ateistov, homosexuálov a aj nevzdelancov, takže keď sa táto kombinácia vyskytne v jednej osobe a ešte k tomu Slovákovi, je mi nielen smutno ale i záhadou, prečo sa dotyčný krajan toľko rozčuľuje, že nás Švajčiari nevítajú s otvorenou náručou. Opakovane objavovanú nenávisť k základnej morálke a duchovným hodnotám Európy, s ktorou sa neraz potýkame u moderných kapitalistov, ťažko prijať ešte aj od vlastných krajanov. Veď vynechaním duchovna môžeme zredukovať problematiku Slovenska v Európe na ekonomickú otázku typu: potrebuje bohatá krajina so zrelativizovanou morálkou, chudobnú krajinu so zrelativizovanou morálkou? Zrejme nie. Dotyčný pán sa síce nachádza vo Švajčiarsku len niekoľko týždňov, no už stihol vzdať hold odpadovej spodine západu a nenávistne potierajúc hodnoty hlbšie než desať centimetrov, sa vraj snaží "prezentovať Slovensko v tom najlepšom svetle". Ako, vážení; ako - a čím?!

Som hrdý na to, že Slovensko vie povedať modernému svetu, kde je sever, odkiaľ sme vyšli a kam zasa odídeme. Som hrdý na to, že napriek marxisticko-leninistickej náuke toľkých slovenských kvázi-inteligentov za čias bratsva so Sajuzom, si toľkí naši ľudia zachovali jasný pohľad na hodnoty, ktoré vedeli komunikovať nám, mladým, napriek nenávisti ku kresťanstvu, napriek zápisom do ŠTB zoznamov, napriek prenasledovaniu a väzneniu. Som vďačný za to, že kuvikovanie budúcnosti z úst časom dávno odprášeného komunistu "Andrej, vekom stratíš aj ty svoje ideály!" zapadli do prachu spomienok a nie do dennej reality. Do Európy môžeme priniesť mužnú vieru a ženskú ženskosť! Potieračov morálky, popletených relativistov a terminátorky karieristky - to všetko Európa nepotrebuje, týchto dvojrozmerných indivíduí, čo im je "hanba slávou a pupok pánom", je žiaľ v modernej spoločnosti viac než treba a preto tie slovenské ľudské karikatúry radšej schovávajme doma a neposielajme ich do Európy "prezentovať Slovensko v tom najlepšom svetle"..
Články uvedených autorov sú chránené autorskými právami a bez výslovného písomného súhlasu ich pôvodných autorov je ich ďalšie publikovanie v akejkoľvek podobe ZAKÁZANÉ