Skip Navigation Links
Skip Navigation LinksSlužby ~ Reklama na týchto stránkach
 
Login

Možnosti reklamy na našich stránkach www.slovaci.ch

Reklama spočíva v umiestnení buď animovaného grafického obrázku (tzv. "banner") alebo textovej informácie na vstupnú stránku do sekcie "Reklama" a na stránku "Firmy pre našincov". Teda, buď TEXT alebo BANNER, ale NIE oba.

Reklamné bannery resp. texty sa budú zaraďovať v tom poradí, ako boli pridávané. Teda, NIE JE možné dožadovať sa "umiestnenia vyššie".

Banner resp. text môže obsahovať kliknuteľný link buď na email schránku, alebo na web stránku.

1. možnosť: BANNER

  • banner musíte dodať Vy sami (môžete si ho dať kdekoľvek vyrobiť na objednávku)
  • veľkosť NESMIE prekročiť rozmery 100x500 bodov a NESMIE byť väčší ako 20KB (kilo bytes)
  • banner musí byť orientovaný horizontálne a nie vertikálne (čiže, "na-ležato" a nie "na-stojato")
  • formát MUSÍ byť alebo JPG alebo animovaný GIF
  • bannery väčšie alebo v iných formátoch sú VYLÚČENÉ
  • reklama typu "banner" nepovoľuje ďalšie prídavné texty, preto akékoľvek sprievodné texty musíte umiestniť do samotného banneru

2. možnosť: TEXT

  • text može mať dĺžku max. 300 znakov
  • text nesmie obsahovať žiadne formátovanie (ani riadkovanie, odstavce atď.) a ani iné HTML príkazy
  • text nesmie obsahovať žiadne iné médiá (ani grafický banner, hudba atď.)
  • v texte sa môže nachádzať kliknuteľný link na web stránku resp. email adresu

Popísané obmedzenia na reklamu sa formovali časom a podľa Vašich podnetov. Stránky boli, sú a zostanú nekomerčné, čiže prípadná reklama musí byť naozaj decentná a nesmie "kričať".

V prípade záujmu píšte na info@slovaci.ch