Skip Navigation Links
Skip Navigation LinksSpoločenstvá ~ Klub Slovákov
 
Login
Skip Navigation Links
Klub Slovákov
Oznamy

Klub Slovákov vo Švajčiarsku

Klub Slovákov započal svoju činnosť v roku 1994 s ideovým zameraním "Vytvoriť základňu pre kultúrne a spoločenské stretávanie Slovákov a priaznivcov Slovenska, s dôrazom na aktivity k urýchleniu demokratického vývoja na Slovensku."

Klub sa snažil od začiatku nadviazať na tradične dobrú spoluprácu medzi Čechmi a Slovákmi v iných spolkoch po celom Švajčiarsku a preto aj oficiálne vstúpil do Zväzu Spolkov Čechov a Slovákov.

Za posledných desať rokov svojej existencie Klub organizoval rôzne podujatia, ktorých sa zúčastnili rôzne osobnosti slovenského kultúrneho a či politického života. Klub je otvorený pre každého, kto má záujem o demokratický vývoj udalostí na Slovensku.

Adresa Klubu Slovákov

8180 Bülach, Posfach 205, Slowakischer Klub, Dr.med. Kelemen M.

Jednateľ

Dr.med. Miloš Kelemen
kelemen@freesurf.ch


Informácia o Zväze spolkov Čechov a Slovákov vo Švajčiarsku

Zväz zastrešuje viaceré spolky - okrem iného aj Klub Slovákov, v ktorých sa spoločne angažujú Česi a Slováci. Nakoľko sa jedná o viaceré spolky, je možné zúčastniť sa na ich rôznych akciách pomerne často. Webovú stránku Zväzu nájdete tu.

Predseda

Ing. Josef Dvořáček, Wiesliechar 6, 8053 Zürich
Tel: 044 381 20 74

Miestopredseda za Slovensko

Dr.med. Miloš Kelemen, Chröpflistrasse 21, 8180 Bülach
Tel: 044 860 53 85
kelemen@freesurf.ch

Kompletný zoznam kontaktov

Kontakty na jednotlivé spolky si môžete stiahnuť v grafickej podobe tu.
Pozor, súbor je dosť veľký, nakoľko sú niektoré kontakty uvedené veľmi malým písmom. Súbor si uložte na disk a jednotlivé časti si môžete podľa potreby približovať. Za komunikovanie aktuálnosti kontaktov zodpovedajú členovia zväzu, v prípade nepresností prosím obrátiť sa priamo na nich.