Skip Navigation Links
Skip Navigation LinksSpoločenstvá ~ Prehľad
 
Login

Prehľad spoločenstiev pre Slovákov vo Švajčiarsku

Vo Švajčiarsku sa nachádzajú rôzne spoločenstvá, ktoré sú tvorené buď sčasti alebo celkom našimi krajanmi. Majú rôzne úlohy a ciele, no mali by určitým spôsobom pomáhať nám zachovať náš jazyk a kultúru, organizovať spoločné podujatia, pomáhať novoprišlým našincom do Švajčiarska a v neposlednom rade šíriť dobré meno o Slovákoch v zahraničí.

Každý zo spolkov sa orientuje na niečo iné, je inak organizovaný, má inú početnosť atď.. No všetky majú spoločné to, že sa v nich dorozumiete po slovensky :-). Nakoľko je každý spolok viac či menej odlišný od iných: nenechajte sa odradiť, ak nezapadnete do niektorého z nich. Spolkov je práve preto viac, lebo aj záujmy a priority našich krajanov sú rôzne, takže si tu každý môže nájsť tú "svoju krvnú skupinu".

Niektoré spolky aktívne spolupracujú aj s inými národnosťami, vďaka čomu sa navzájom môžu obohatiť o jazykové a kultúrne špecifiká toho-ktorého národa. Národnostnú a názorovú netolerantnosť budeme dúfajme čoskoro poznať už len z histórie. Kreatívna spolupráca a ústretovosť nás totiž o našu národnú identitu nepripravia, ale práve naopak, pomôžu nám komunikovať našu slovenskosť aj neslovákom v zahraničí.


Ak viete o ďalších krajanských spolkoch vo Švajčiarsku, ktoré tu nie sú uvedené, pošlite nám informácie o nich sem.