Nedeľa po omši - na misii

Zurich - misia
12.01.2003

Varenie kafé, upratovanie, nácvik na zbor, spolu vonku