Nedeľa s deckami z misie

Zurich
30.03.2003

Výlet loďkou na Zurišskom jazere, prechádzka do parku, gitarka..