Prednáška o sv. Augustínovi

Zurich - talianska misia
04.04.2003

Prednáška o sv. Augustinovi, význam pre dnešného človeka (a fotka tety z hbb ;-) )