Výlet do Brauenwaldu

Brauenwald
05.04.2003

Vybrali sme sa na vylet jedného dňa a spravili pár záberov alpských