Výročie SK

Zurich - misia
25.01.2003

Gabo Zelenay dostal Zlaté pero združenia, Zuzana Grajcarová hrala na klavíri, tancovalo sa, bol guláš