Križová cesta 04

Zurich - Uetliberg
21.03.2004

Síce v daždi, ale predsa úspešne ;-). Mali sme dokonca aj prírodný kríž (vystružlikali sme s pátrom). Trocha nám zmokli gitary, ale cítili sme sa veľmi dobre :o). Fotografie vyšli aj v slovenskom Saleziánovi.