Krst Janky a Petry

Zurich - SKM
10.04.2004

Na Veľkonočnú Vigíliu prijali sviatosť krstu dve dospelé, Janka a Petra. Ako uviedol páter František, bol to prvý slávnostný krst dospelých na Veľkú Noc v dejinách SKM.

Za fotografie ďakujeme otcovi Františkovi Polákovi!