Návšteva skupiny IMPRO

Zurich
23.10.2004

Fotografie nám láskavo poskytol náš páter František