Púť do Ensiedeln

Einsiedeln
12.09.2004

Každoročná púť do Einsiedeln - navštívil nás i náš slovenský arcibiskup Ján Sokol, po omši bolo priateľské posedenie s krajanmi zo všetkých slovenských katolíckych misií vo Švajčiarsku