Slovenská Lúčnica v Zurichu

Zurich
22.05.2004

Prišli nás pozrieť z ďalekého Slovenska a pekne nám zatancovali a zaspievali. Fotografie poskytol páter František