Slovenské média a zahraničie

SK - BA - Borik
27.10.2004

Konferencia zahraničných Slovákov v Bratislave: medializácia Slovenska v zahraničí, slovenská televízia a rozhlas, tlačové média, internet.. A nad ránom útek z hotela Bôrik, krajania vedia oslavovať fakt živo..