Duchovná obnova a svätý Mikuláš 2005

Zurich - misia
04.12.2005

Ako aj po iné roky, konala sa každoročná duchovná obnova v rámci priprav na Vianoce.
V záverečný deň k nám opäť zavítal aj svätý Mikuláš.
Detičky dostali balíčky s dobrotami a niektoré nám aj spievali a hrali.
Za dobre vydarenú akciu ďakujeme najmä nášmu pátrovi Františkovi.