Návšteva detí a mládeže z detského tábora zo Slovenska

Zurich, Trogen
17.09.2005

Bývali v Trogen a prišli sa pozrieť aj do Zürichu na mladých.
Náš páter František Polák nám odslúžil viacero spoločných sv. omší, spoločne sme si zahrali aj zaspievali, po omšiach bola spoločná zábava.
Dnešná spoločnosť môže byt naozaj vďačná, že aj napriek skloňovaniu morálky a útokom na cirkev, berie práve cirkev do rúk pomoc práve tam, kde iní pomôcť nechcú. Ďakujeme! (fotografie nám láskavo poskytol páter František)