Oslava ku Dňu Matiek

Zurich - misia
05.05.2005

Pripomenuli sme si spoločne Deň Matiek na našej misii.

Dievčatá nám zaspievali a zarecitovali, dokonca padla aj nejedna slza dojatia..

Ružičkou boli obdarovane slovenské mamičky aj dievčatá, ktoré raz nimi budú azda tiež :-).