Pani Koribaničová - 80. Narodeniny

Zurich - misia
15.05.2005

Na misii sme zablahoželali pani Koribaničovej, ktorá oslávila svoje 80-te narodeniny - gratulujeme :-)!