Púť do Einsiedeln

Einsiedeln
11.09.2005

Dnes sa konala každoročná púť do Einsiedeln.
Svätú omšu koncelebrovali pán biskup Vrablec zo Slovenska a naši pani patri Polák, Mazák a Vagovič.
Už pri nástupe pred bazilikou prestalo pršať, takže nám počasie ako tak vyšlo.
Pán biskup nám najmä prízvukoval dôležitosť viery v dnešných časoch.