Púť do Mariastein

Mariastein
08.05.2005

Každoročná národná púť na mariánske pútnické miesto v Mariastein: opäť nás navštívil náš otec Jan Sokol, spoločne sme sa modlili a spievali, arcibiskup nás po omši požehnával.
Zúčastnilo sa ako vždy mnoho mladých a deti, svätú omšu koncelebrovali naši misijní pátri, pravdaže aj s naším pátrom Františkom.