Zabíjačka 2005 - 12. výročie založenia SK

Zurich - Liebfrauen
22.01.2005

Ako každý rok, konala sa zabíjačka pri príležistosti výročia založenia SK. Zlaté pero Združenia získal slovenský spisovateľ Ladislav Ťažký