28. Sympózium ZÚSKI

Propstei - Wislikofen
06.06.2006

Účastníkov tohto každoročného dvojdňového sympózia spájal záujem o veci náboženské, vedecké i umelecké. Vyvrcholením stretnutia bolo udelenie Cyrilo-Metodskej medaily ZÚSKI otcovi Martinovi Mazákovi za jeho celoživotné dielo pre nás, Slovákov, vo Švajčiarsku.

Páter Martin Mazák, SDB, nám v v ďakovnom príhovore rozpovedal o začiatkoch vzniku komunity Slovákov a katolíckej misie, o problémoch, ktorým musel čeliť a pripomenul nám význam dobrej spolupráce s úradmi, ktoré založenie misie umožnili.

Za vydarené podujatie v priateľskej atmosfére ďakujeme najmä pani Eve Pleškovej a ostatným organizátorom. Taktiež vďačíme jej synovi, Martinovi-Georg Oscitému, za pútavú prezentáciu vlastných obrazov a za skrášlenie omše svojím spevom. Svätú omšu celebrovali otec biskup Dominik Kaľata, otec Matin Mazák a otec Štefan Vagovič.

Popis akcie bude zrejme časom podrobnejšie popísaný v sekcii oznamov ZÚSKI na týchto stránkach.