Duchovná obnova pred Veľkou Nocou 2006

SKM na talianskej misii Zh
06.03.2006

Tak ako každý rok, aj roku 2006 sa už pomaly blíži Veľká noc a ľud veriaci sa duchovne pripravuje na tieto sviatky aj tu, v zahraničí.

Z tejto príležitosti k nám zavítal páter Štefan Turanský, slovenský salezián, ktorý na pôde Slovenskej katolíckej misie povedie tohtoročnú duchovnú obnovu pre našich krajanov. Na svojej prvej kázni veľmi pekne zhrnul, že dospelý kresťan by nemal skloňovať morálku, osobnosť, sľub, manželstvo a ďalšie hodnoty, ktoré žiaľ nezapadajú do zabudnutia len na modernom Západe, ale aj doma na Slovensku.

Po omši sa podávali chlebíky, koláčiky a iné vecičky, za čo dobrým gazdinkám vďaka!