Krst malého Juna na misii

Farský dom Liebfrauen v Zh
29.10.2006

Dnes sme na slovenskej katolíckej misii, SKM, prijali ďalšieho člena do nášho duchovného spoločenstva: sviatosť krstu prijal malý Jun Alexander Michael.

Po svätej omši k tejto príležitosti pre nás pripravili šikovné ruky pohostenie, ušlo sa každému a zaspievali sme si aj živió.