Krst v Baseli

Basel
27.08.2006

Páter František Polák vyslúžil sviatosť krstu v Baseli a láskavo nám poskytol aj fotografie, ďakujeme spoločne.

- - - slová pátra Františka - - -

KRST V ALLERHEILIGEN - BASEL.

Dňa 27. augusta 2006 komunita veriacich v Basel sa potešila prírastku. V hore menovanom kostole bol pokrstený EROL MALAYDIN, syn Slovenky - Marie Malaydin, (rod. Valigova).

Slávnosť bola o to milšia, že mladí nrodičia dostali "manželské požehnanie" a zároveň Starí rodičia Valigoví oslávil svoj STRIEBORNÝ SOBÁŠ.

Novorodencovi, jeho rodičom ako aj "Strieborným rodičom" Antonovi a Márii, želáme hojnosť Božieho požehnania a krásnu budúcnosť, plnú nádeje zo živej kresťanskej viery.

P.František.