Krstiny

Zurich SKM
26.04.2006

Počas dnešnej svätej omše prijal maličký Kristián Matúš sviatosť krstu, čím sa na veľkú radosť nás všetkých začlenil do našej duchovnej rodiny. Na jeho cestu životom mu prajeme hojnosť Božieho požehnania!