Návšteva slovenských kňazov zo zahraničia na misii

Zurich
24.09.2006

Dnes ku nám na misiu zavítali pátri Radovan a Marek, ktorí pôsobia vo Vojvodine a v Taliansku. Nedeľnú svätú omšu v Liebfrauen koncelebrovali s naším pátrom Františkom.

- - - slová pátra Františka - - -

NÁVŠTEVA NA SKM - ZÜRICH - SLOVENSKÍ KNAZI ZO ZAHRANICIA:

V nedelu 24. septembra 2006, koncelebrovali našu nedelnú sv.omšu (Krypta Liebfrauen ZH) s našim misionárom aj dvaja slovenskí knazi. Boli to: Otec Marek GMITTER a Otec Radovan ANDREJKO.

Rev. Andrejko v súcasnosti študuje v Ríme na Pápežskom Orientálnom Inštitúte (Russicum). Motívom, jeho návštevi bola aj prosba o penažnú pomoc pre novozriadené biskupstvo v meste Ruský Kerestúr (Vojvodina - v Juhoslávii). Otec Radovan je rodák zo Stropkova, ale pôsobil 5 rokov ako misionár vo farnosti Ruský Kelestúr - teraz už biskupské sídlo. Financnú podporu prosil, práve pre toto novozriadené katolícke biskupstvo v Juhoslávii. Zápasia tu totiž s velkými hospodárskymi tažkostami. Na území menovaného biskupstva žijú obyvatelia - pôvodom Rusíni (pochádzajúci z územia dnešného Slovenska), ktorí si aj po 260 rokov života mimo pôvodnej vlasti uchovali materskú rec a kultúru.

Rev. Marek Gmitter pôsobí úspešne ako dušpastier v talianskej diecézi Soleto-Norzia. Do Talianska prišiel ako mladý a po štúdiu na Saleziánskej Pápežskej Univerzite sa venoval dušpastierstvu v Taliansku. V súcasnosti je duchovným v horskej a jednoduchej farnosti mesta Sellano (biskupstvo Spoleto-Norzia).