Krst malého Dario Kian Russo

Zurich - misia
10.03.2007

Dnes bol vyslúžený krst malému Dario Kian Russo na našej SKM. Fotografie nám láskavo poskytol páter Polák: ďakujeme!

- - - slovami pátra Františka - - -

SLOVENSKÁ KAT. MISIA NEUSTÁLE RASTIE - Chlapček DARIO KIAN RUSSO - syn Slovenskej matky, bol pokrstený v sobotu 10. marca 2007 v Kostole sv. Jána Bosca (Feldstrasse 109, 8004 Zurich). Krst sa konal doobeda o 10.00 hod.

Aj keď v čase Veľkého pôstu sa zväčša krsty nevysluhujú, v tomto prípade sme urobili výnimku. Pre rodinku Russo, nastali práve teraz priaznivé okolnosti, mamička: Pani Dagmar Adamondyová Russo, túžila, aby už jej 8 mesačné dieťatko bolo pokrstené.