Krst malého Elia

Zurich - SKM
25.11.2007

Ďalšia radostná udalosť na našej misii, krst malého Elia - rodičom Petre a Jozefovi gratulujeme!

Za pár zaslaných záberov ďakujeme otcovi Františkovi a rodičom Elia.