Krst malej Claudie Evy

Zurich - SKM
28.10.2007

Na pôde SKM v Zurichu dnes prijala sviatosť krstu malá Claudia Eva z Feuerthalen.

Fotografie nám láskavo zaslal páter František, fotila Zlatka.