Ludek prijal sviatosti

Zurich - misia
07.02.2007

Na našej misii dnes boli Ludekovi udelené sviatosti krstu, prvého svätého prijímania a aj birmovania.

Slávnostná svätá omša sa niesla v radostnom duchu a bola skutočným zážitkom, nakoľko páter František udelil hneď niekoľko sviatostí naraz. Náš mládežnícky zbor doprevádzal slávnosť spevom, gitarou, huslami, harmonikou, flautou a basou - kto bol, odchádzal určite povzbudený a naplnený radosťou!