Návšteva detského tábora v Trogen

St. Gallen - Trogen
08.10.2007

Fotografie nám láskavo zaslal páter František.

--- slovami pátra Františka ---

8. októbra 2007 niekoľko veriacich SKM navštívilo Detský tábor v Trogen (St Gallen). Po krátkom posedení s organizátormi bola slúžená sv. omša a po nej nasledoval kultúrny program, ktorý pripravili deti.