Oslava sviatku don Bosca

Zurich - misia
26.01.2007

Ďakujeme nášmu pátrovi Polákovi za poskytnutie fotografií i povzbudivé slová:

- - - perom otca Františka - - -

Dňa 26. januára 2007 sa v divadelnej sále na Talianskej Misii konala oslava k blížiacemu sa sviatku Sv. Jána Bosca.

Skupina Slovákov značne prevýšila aj tento rok reprezentantov talianskej mládeže. Je to pre nás povzbudenie a aj výzva. Treba povzbudzovať mladých a ponúkať im tú nádej a radosť kresťanskéj viery, ktorú Don Bosco vedel tak jedinečne svojím zverencom predložiť a vštepiť.

Na podujatí mal ako prvý príhovor miestny pán farár Don Roberto. Po jeho príhovore sa striedali príspevky samotných mladých. Večer bol spestrený krátkymi scénkami z najnovšieho filmu "Don Bosco". Našťastie tento film bol spracovaný aj so slovenskými titulkami a tak aj Slováci mohli scénky z filmu plne sledovať.

ĎAKUJEM nášmu speváckemu zboru a dvom hudobníkom s nástrojmi (Richard - husle, Andrej - gitara) za sprevádzanie nášho speváckeho zboru.

Po duchovno - kultúrnej časti nasledovala večera, ktorú veľkodušne poskytla miestna farnosť zasvätená práve oslavovanému svätcovi.

Slovákov (vrátane aj niekoľkých našich českých priateľov) bolo medzi 30 až 40 osôb.

Ešte raz vďaka moji drahí MLADÍ a VERNÍ za Vašu účasť. Don Bosco - Váš nebeský ochranca Vám to vynahradí svojím príhovorom z neba. Nech nikdy nestratíme ani my ten optimizmus, úsmev a radosť, ktorú on vedel s úžasom vliať do mladých sŕdc.

Váš priateľ a dušpastier F.P.