Púť do Mariastein

Mariastein
13.05.2007

Dnes sme putovali, ako aj po iné roky, na pútnické miesto Mariastein, kde sme k príležitosti Dňa matiek slávili svätú omšu, a to hneď s niekoľkými slovenskými pátrami - saleziánmi - zo Slovenska.

Slávnostným kazateľom a celebrantom bol otec Anton Červeň, riaditeľ Saleziánskeho domu v Banskej Bystrici, ktorého

mnohí poznáte z vysielaní rádia Lumen.

Po omši sa krajania odobrali do kláštorného domu na posedenie pri kuriatku.

Za dobre vydarenú akciu ďakujeme hosťujúcim pátrom saleziánom a najmä nášmu otcovi Františkovi :-)!

- - - slovami pátra Františka - - -

POĎAKOVANIE ZA ÚSPEŠNÚ A POŽEHNANÚ PÚŤ DO MARIASTEINU

Aj ked s ostupom týždňa ďakujem všetkým tým, ktorý sa pričinili akýmkoľvek podielom pri organizácii a priebehu Púte do Mariastein.

V prvej rade som vďačný Otcovo Tonkovi Červeňovi a jeho trom mladšim spolubratom za duchovnú službu vysluhovania sviatosti zmierenia a Kazateľovi za jeho originálny, no myšlienkovo a duchovne bohaty príhovor - homíliu.

Ďalej patrí úcta za fyzicky a aj časovo náročnú prácu naším organizátorkám poobedňajšieho pohostenia. Hlavným koordinátorom bola Pani Hanka Michalovičová.

O praktické a estetické letáčiky pre veriacich s piesňami a liturgickými textami sa postarala Pani Gabika Bezáková.

Hru na organ zabezpečovali naši dvaja verný hudobníci: Pán Prof. Dr. Jozef Sopko a Ing. Dalibor Kalna.

Zväčnenie tejto akcie - ako fotograf - zabezpečoval Pán Ing. Andrej Macko. On tieto fotografie zároveň ukladá aj do chronologického albumu (viď okienko FOTO ALBUMI, na tejto stranke!!!!) Mnohí z nás sa tám nájdu ešte aj po rokoch. Vďaka za jeho vysoko profesionálny prístup a aj materialne obety, lebo náklady a námahy sa mu neplatia. Robí to z kresťanskej ochoty a Pán mu to určite započíta k zásluhám jeho milosti!!!

Mnohých som nespomenul... lebo nechcem tu robiť celý katalóg zainteresovaných. No aj týmto menej nápadným pomocníkom, animátorom a organizátorom vyslovujem úprimnú vďaku.

A končím tým, že každá púť je podľa starokresťanskej tradície "obeta", - vyžaduje si totiž to "putovanie". Takže v tomto zmysle SOM VĎAČNÝ KAŽDEMU VERIACEMU ZA JEHO ÚČASŤ.

Vždy s Vami zostávajúci (aspoň duchovne) váš dušpastier - Otec František.