Púť do Reichenau

Reichenau
30.06.2007

Kažodoročná púť do Reichenau - za fotografie ďakujeme otcovi Františkovi a pani Marienke.

- - - slovami pátra Poláka - - -

DNES - DŇA 30.JÚNA 2007 sa konala už tradičná púť Slovákov našej SKM do REICHENAU.

Púť je venovaná pamiatke a úcte našich svätých vierozvestcov Cyrila a Metoda. Arcibiskup Metod, podľa historických a podložených náznakov, bol práve v tomto kláštore (Reichenau Mittelzel) 3 roky zajatý, súdený a násilne zadržiavaný (roky 870 až 873). Oslobodený bol až na osobitný zásah pápeža Jána VIII.

Na sv. omši sa zúčastnilo niečo do 40 našich veriacich. Po sv. omši ešte približne polovica zostala na spoločnom posedení v blízkej reštaurácii.

Otec František.