Viazanie nového Misijného Informátora

Zurich - misia
27.04.2007

Vedeli ste, koľko práce dá dať dokopy jedno číslo Misijného Informátora, ktorý pre nás páter František so svojimi pomocníkmi neúnavne pravidelne vydáva? Články treba napísať, usporiadať, dať do grafickej podoby, skontrolovať, vytlačiť, rozkopírovať, poskladať, dať do obálok, natlačiť adresy, nalepiť štítky..

Ak sa dakomu v najbližších dňoch neobjaví nové číslo MI v jeho schránke, môže oň požiadať priamo pátra Poláka cez email na polak@slovaci.ch, alebo si ho môže stiahnuť v elektronickej podobe z našich stránok (sekcia SKM - Informátor).

Ďakujeme všetkým, ktorí sa na tvorbe MI podieľali, či už ako autori článkov, grafici, alebo viazači! Dúfame, že ďalšie MI-čka pre nás otec František bude aj naďalej pravideľne tvoriť :-).